artykuł nr 1

LXVIII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach - 4 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/324/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Brzezińskiego