Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-09-29 13:24
Dział: Inne » Ogłoszenia - zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POWER - laptopy
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-28 09:53
Dział: Inne » Ogłoszenia - zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji"
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-28 09:23
Dział: Inne » Ogłoszenia - zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji"
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-25 15:22
Dział: Inne » Konkursy / Konsultacje / Spotkania
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarząd Powiatu w Brzezinach
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-25 15:20
Dział: Inne » Konkursy / Konsultacje / Spotkania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarząd Powiatu w Brzezinach
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-25 15:20
Dział: Inne » Konkursy / Konsultacje / Spotkania
Opis zmian: dodanie artykułu:
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-25 10:11
Dział: Inne » Ogłoszenia - zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POWER - laptopy
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-25 08:23
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie XXIX sesji Rady Powiatu - V Kadencji
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-25 08:23
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie XXIX sesji Rady Powiatu - V Kadencji
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-25 08:23
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie XXIX sesji Rady Powiatu - V Kadencji
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-25 08:22
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie XXIX sesji Rady Powiatu - V Kadencji
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-25 08:22
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie XXIX sesji Rady Powiatu - V Kadencji
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-24 09:15
Dział: Oswiadczenia majątkowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-24 09:14
Dział: Oswiadczenia majątkowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-24 09:13
Dział: Oswiadczenia majątkowe » Rok 2018 - Początek kadencji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-24 09:12
Dział: Oswiadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-24 09:11
Dział: Oswiadczenia majątkowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-24 08:36
Dział: Zamówienia publiczne » 2020 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na: Remont drogi powiatowej nr 2918 E w km 4+216 - 4+781 wraz z przepustem w km 4+299 w miejscowości Popień
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-23 12:44
Dział: Sprawy Obywateli » Zgłoszenia Budowy » Rejestr 2015-2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr zgłoszeń budowlanych
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-23 12:44
Dział: Sprawy Obywateli » Zgłoszenia Budowy » Rejestr 2015-2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr zgłoszeń budowlanych
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-23 11:46
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Zwołanie XXIX sesji Rady Powiatu - V Kadencji
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-23 11:37
Dział: Inne » Obwieszczenia » 2018 - 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Brzezińskiego dotyczące wydania decyzji dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-22 10:45
Dział: Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sierpień
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-22 10:42
Dział: Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lipiec
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-22 10:36
Dział: Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Sierpień
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-22 10:35
Dział: Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lipiec
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-22 10:34
Dział: Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Lipiec
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-22 10:28
Dział: Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czerwiec
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-22 10:14
Dział: Rada Powiatu » Uchwały Rady Powiatu V Kadencji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXVII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 18 sierpnia 2020 r.
Wykonanie: Radosław Kubicki
Data: 2020-09-22 09:53
Dział: Rada Powiatu » Uchwały Rady Powiatu V Kadencji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXVII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 29 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Radosław Kubicki