Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-09-29 12:58
Dział: Inne » Ogłoszenia - zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie usługi modernizacji/adaptacji strony internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach do aktualnych standardów zgodnie z wymaganiami, które wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.), w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy.”
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-29 12:57
Dział: Inne » Ogłoszenia - zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie usługi modernizacji/adaptacji strony internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach do aktualnych standardów zgodnie z wymaganiami, które wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.), w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy.”
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-29 12:57
Dział: Inne » Ogłoszenia - zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie usługi modernizacji/adaptacji strony internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach do aktualnych standardów zgodnie z wymaganiami, które wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.), w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy.”
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-28 11:18
Dział: Oświadczenia majątkowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego i Radnych Powiatu Brzezińskiego
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-26 10:17
Dział: Rada Powiatu » Uchwały Rady Powiatu V Kadencji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXXII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach - 27 lipca 2023 r.
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-26 10:15
Dział: Rada Powiatu » Uchwały Rady Powiatu V Kadencji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXXIII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach - 30 sierpnia 2023 r.
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-25 15:10
Dział: Inne » Obwieszczenia » 2018 - 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-25 15:10
Dział: Inne » Obwieszczenia » 2018 - 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-22 12:01
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 20.09.2023 : "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Brzezińskiego"
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-22 11:05
Dział: Inne » Obwieszczenia » 2018 - 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-22 10:59
Dział: Inne » Obwieszczenia » 2018 - 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-22 10:58
Dział: Inne » Obwieszczenia » 2018 - 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-22 10:05
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 20.09.2023 : "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Brzezińskiego"
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-22 08:51
Dział: Oświadczenia majątkowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-22 08:49
Dział: Oświadczenia majątkowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-22 08:32
Dział: Inne » Obwieszczenia » 2018 - 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-22 08:31
Dział: Inne » Obwieszczenia » 2018 - 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-20 14:08
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 05.10.2023 : Roboty budowlane - „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego oraz budowa budynku kontenerowego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Term. budynku LO w Brzezinach wraz z zadasz. boiska wielof.”
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-20 13:54
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 05.10.2023 : Roboty budowlane - „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego oraz budowa budynku kontenerowego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Term. budynku LO w Brzezinach wraz z zadasz. boiska wielof.”
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-20 13:53
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 05.10.2023 : Roboty budowlane - „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego oraz budowa budynku kontenerowego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Term. budynku LO w Brzezinach wraz z zadasz. boiska wielof.”
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-20 13:53
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 05.10.2023 : Roboty budowlane - „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego oraz budowa budynku kontenerowego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Term. budynku LO w Brzezinach wraz z zadasz. boiska wielof.”
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-18 09:26
Dział: Sprawy Obywateli » Wnioski i druki do pobrania » Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KARTY USŁUG - WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-15 15:30
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - V kadencji
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-15 15:29
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - V kadencji
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-15 15:28
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - V kadencji
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-15 15:28
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - V kadencji
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-15 15:27
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Zwołanie LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - V kadencji
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-15 12:43
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 20.09.2023 : "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Brzezińskiego"
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-15 12:30
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 20.09.2023 : "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Brzezińskiego"
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-09-15 12:30
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 20.09.2023 : "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Brzezińskiego"
Wykonanie: Bogusław Zieliński