Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-03-22 13:43
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2023r.
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-03-22 13:43
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2023r.
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-03-22 13:42
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2023r.
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-03-22 12:12
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 17.03.2023 pn.: Roboty budowlane „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zad. boiska wielofunk.".
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-03-20 14:43
Dział: Inne » Ogłoszenia - zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe pn.: "Diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach"
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-03-20 14:09
Dział: Rada Powiatu » Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał » V Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie LXVII Sesji Rady Powiatu - V Kadencji
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-03-17 14:58
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 17.03.2023 pn.: Roboty budowlane „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zad. boiska wielofunk.".
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-17 11:11
Dział: Inne » Ogłoszenia - zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe pn.: "Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego"
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-16 13:53
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 17.03.2023 pn.: Roboty budowlane „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zad. boiska wielofunk.".
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 15:35
Dział: Zamówienia publiczne » 2023 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 17.03.2023 pn.: Roboty budowlane „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zad. boiska wielofunk.".
Wykonanie: Bogusław Zieliński
Data: 2023-03-15 14:48
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2020r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:47
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2022r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:44
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2019r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:43
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2019r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:43
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2020r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:43
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2020r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:43
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2021r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:42
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2021r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:42
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2022r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:42
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2022r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:41
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2022r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:41
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2022r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:41
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - Rejestr dotyczy 2023r.
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:33
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rejestr 2023
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:33
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rejestr 2021
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:33
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rejestr 2022
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:33
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rejestr 2020
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:33
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia » Rejestr 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rejestr 2019
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:32
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr 2021
Wykonanie: Waldemar Rosiak
Data: 2023-03-15 14:31
Dział: Sprawy Obywateli » Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr 2022
Wykonanie: Waldemar Rosiak