Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia - zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie usługi modernizacji/adaptacji strony interne...

Termin składania ofert: 09.10.2023 r. do godz. 10:00.

Utworzony: 2023-09-29 | Zmodyfikowany: 2023-09-29 12:57

2. Rok 2023

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego i Radnych Powiatu Brzezińskiego

Utworzony: 2023-02-20 | Zmodyfikowany: 2023-09-28 11:14

3. Uchwały Rady Powiatu V Kadencji

LXXII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach - 27 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LXXII/340/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2023 - 2036 Uchwała Nr LXXII/339/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Brzezinach na ul. Waryńskiego 40, na własność Powiatu Brzezińskiego Uchwała Nr LXXII/338/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/274/22 Rady Powiatu...

Utworzony: 2023-09-12 | Zmodyfikowany: 2023-09-26 10:15

4. Uchwały Rady Powiatu V Kadencji

LXXIII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach - 30 sierpnia 2023 r.

Uchwała Nr LXXIII/347/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2023 r. Uchwała Nr LXXIII/346/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2023 - 2036 Uchwała Nr LXXIII/345/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o pr...

Utworzony: 2023-09-12 | Zmodyfikowany: 2023-09-26 10:13

5. 2018 - 2024

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Utworzony: 2023-09-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 15:10

6. Ogłoszenia

Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 20.09.2023 : "Zakup i ...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Brzezińskiego" Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8accb648-4bcb-11ee-9aa3-96d3b4440790

Utworzony: 2023-09-05 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 12:01

7. 2018 - 2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO

Utworzony: 2023-09-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 10:59

8. Rok 2023

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2023-02-20 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 08:51

9. 2018 - 2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Utworzony: 2023-09-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 08:31

10. Ogłoszenia

Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 05.10.2023 : Roboty budowla...

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0934cce4-5796-11ee-9aa3-96d3b4440790

Utworzony: 2023-09-20 | Zmodyfikowany: 2023-09-20 14:07

11. Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

KARTY USŁUG - WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KARTY USŁUG WYDZIAŁU BUDOWNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI UWAGA! Do prawidłowego przeglądania kart usług niezbędne jest posiadanie zainstalowanej aplikacji do przeglądania plików w formacie pdf Z zakresu Prawa Budowlanego: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz z...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2023-09-18 09:23

12. V Kadencja

Zwołanie LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - V kadencji

LXXIII Sesja Nadzwyczajna V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 transmisja online z sesji będzie dostępna pod tym linkiem - SESJA ONLINE

Utworzony: 2023-09-15 | Zmodyfikowany: 2023-09-15 15:29

13. Ogłoszenia - zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadp...

Utworzony: 2023-08-24 | Zmodyfikowany: 2023-09-13 16:45

14. Rejestr 2023

Raport o jakości powietrza, informacja o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Utworzony: 2023-02-27 | Zmodyfikowany: 2023-09-13 11:50

15. 2023

Zarządzenia Starosty Brzezińskiego

ZARZĄDZENIE NR 10/2023 STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla terenu miasta Jeżów. ZARZĄDZENIE NR 7/2023 STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa ZARZĄDZENIE NR 6/2023 STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w St...

Utworzony: 2023-01-19 | Zmodyfikowany: 2023-09-08 15:15

16. 2018 - 2024

Informacja Starosty Brzezińskiego

Utworzony: 2023-09-08 | Zmodyfikowany: 2023-09-08 15:13

17. 2021-2025

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłasza nabór kandydatów na stanowis...

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach Miejsce wykonywania pracy : Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 11 95-060 Brzeziny Wymiar etatu : pełny etat Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie wyższe, - uprawnienia budowlane bez ograniczeń, - minimum 5-letni staż pracy Wymagania niezbędne : - posiadanie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości ...

Utworzony: 2023-09-08 | Zmodyfikowany: 2023-09-08 14:38

18. 2023

Informacja o wyniku naboru kandydatów do pracy na stanowisko Podinspektora w Wydzia...

Utworzony: 2023-09-01 | Zmodyfikowany: 2023-09-01 14:39

19. 2023

Informacja o wyniku naboru kandydatów do pracy na stanowisko Podinspektora w Wydzial...

Utworzony: 2023-09-01 | Zmodyfikowany: 2023-09-01 14:37

20. V Kadencja

Zwołanie LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - V kadencji

LXXIII Sesja Nadzwyczajna V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 transmisja online z sesji będzie dostępna pod tym linkiem - SESJA ONLINE

Utworzony: 2023-08-28 | Zmodyfikowany: 2023-08-28 15:29