Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia 28.06.2021 na Modernizację d...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 16:22

2. Rok 2021

Czerwiec

UCHWAŁA NR 45/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania edukacji ekologicznej pn.: "Od serca do Serca" UCHWAŁA NR 46/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej ...

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 12:19

3. Rok 2021

Maj

UCHWAŁA NR 35/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie UCHWAŁA NR 36/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania promocji i ochrony zdrowia pn.: "Wyprawka dla niemowlaka" UCHWAŁA NR 37/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach czynności związanych z realizacją zadania pn.: &qu...

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 12:16

4. Rok 2021

Kwiecień

UCHWAŁA NR 27/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2021r. UCHWAŁA NR 28/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego UCHWAŁA NR 29/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarz...

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 12:14

5. Rok 2021

Marzec

UCHWAŁA NR 16/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Brzezinach UCHWAŁA NR 17/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach UCHWAŁA NR 18/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia marca 2021 r. w sprawie UCHWAŁA NR 19/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 17 m...

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 12:10

6. Rok 2021

Grudzień

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 10:37

7. Rok 2021

Wrzesień

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 10:36

8. Rok 2021

Październik

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 10:36

9. Rok 2021

Listopad

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 10:36

10. Rok 2021

Lipiec

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 10:35

11. Rok 2021

Sierpień

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 10:35

12. Rok 2021

Luty

UCHWAŁA NR 15/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2021 r. UCHWAŁA NR 14/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie projektów uchwal Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na XXXV sesję Rady Powiatu. UCHWAŁA NR 13/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2021 r. UCHWAŁA NR 12/21 ZARZĄDU POWIATU w...

Utworzony: 2021-03-18 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 10:33

13. Rok 2021

Styczeń

UCHWAŁA NR 10/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2021 r. UCHWAŁA NR 9/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Brzezińskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. UCHWAŁA NR 8/21 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 27 stycznia 20...

Utworzony: 2021-02-13 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 10:29

14. Ogłoszenia

Przetarg - "Dostawa baz danych GESUT i BDTO500 dla obszaru miasta Brzeziny"...

Ogłoszenie SWZ (Wersja PDF) SWZ (Wersja DOC) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2a – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3a – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług Załącznik nr 5 - wykaz o...

Utworzony: 2021-06-09 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 15:59

15. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 14:01

16. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 14:00

17. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 13:55

18. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 13:51

19. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty i Członków Zarz...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 13:49

20. Wykaz jednostek

Jednostki Organizacyjne w Powiecie Brzezińskim

Jednostki organizacyjne powiatu brzezińskiego Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach 95-060 Brzeziny ul. Moniuszki 24 tel. 46 874-31-66 Podstrona BIP: http://dps-brzeziny.4bip.pl Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 tel./fax 46 875-63-91 Podstrona BIP: http://dps-dabrowa.4bip.pl Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach 95-060 Brzeziny Konstytucji 3 Maj 5 tel. 46 874-21-76 Podstrona BIP: http://ppp-brzeziny.4bip.pl Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezi...

Utworzony: 2006-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-06-09 22:56