Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rejestr 2023

INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA Ś...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 13:43

2. Ogłoszenia

Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 17.03.2023 pn.: Roboty budo...

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-169d6c74-b373-11ed-9236-36fed59ea7dd

Utworzony: 2023-02-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 12:11

3. Ogłoszenia - zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe pn.: "Diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych ...

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 14:43

4. V Kadencja

Zwołanie LXVII Sesji Rady Powiatu - V Kadencji

Utworzony: 2023-03-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 14:08

5. Ogłoszenia - zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe pn.: "Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w cią...

Utworzony: 2023-03-06 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 11:10

6. Rejestr 2020

INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA Ś...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 14:47

7. Rejestr 2022

INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA Ś...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 14:44

8. Rejestr 2019

INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA Ś...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 14:43

9. Rejestr 2021

INSTALACJE Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA Ś...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 14:42

10. Plan kontroli przewoźników

Plan kontroli przewoźników w 2023 r.

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 15:00

11. Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców

Plan kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców w 2023 r.

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 14:40

12. Uchwały Rady Powiatu V Kadencji

LXVI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach - 28 lutego 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/318/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2023 r. Uchwała Nr LXIV/317/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2023 - 2036 Uchwała Nr LXIV/316/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Dąbrowie Uch...

Utworzony: 2023-03-03 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 14:32

13. Rok 2023

MARZEC

UCHWAŁA NR 28/23 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej i wyboru oferty najkorzystniejszych UCHWAŁA NR 27/23 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach UCHWAŁA NR 26/23 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej i wyboru oferty najkorzystniejszej

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 14:28

14. Rok 2023

LUTY

UCHWAŁA NR 25/23 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXVI sesję Rady Powiatu UCHWAŁA NR 24/23 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego UCHWAŁA NR 23/23 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyra...

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 14:25

15. Rok 2023

STYCZEŃ

UCHWAŁA NR 7/23 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 25 stycznia 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" UCHWAŁA NR 5/23 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicz...

Utworzony: 2023-03-06 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 13:51

16. Ogłoszenia

Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 08.03.2023 pn.: „Popr...

Adres strony internetowej postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6450c6a3-b1dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

Utworzony: 2023-02-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 13:37

17. Rok 2023

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2023-02-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-07 15:43

18. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach 2023 - 2027

Utworzony: 2023-03-07 | Zmodyfikowany: 2023-03-07 14:28

19. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - rok 2023

Utworzony: 2023-03-07 | Zmodyfikowany: 2023-03-07 11:50

20. Sprawozdania Budżetowe

Sprawozdanie Budżetowe 2022 IV Kwartał

Utworzony: 2023-03-07 | Zmodyfikowany: 2023-03-07 11:47