Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia - zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POWER - laptopy

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POWER Zapytanie ofertowe - pełna treść Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 2 - wzór umowy Oświadczenie wykonawcy o statusie podatnika VAT Oświadczenie o braku powiązań Klauzula RODO W odpowiedzi na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania ofertowego pn. "Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami i oprogra...

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 13:23

2. Ogłoszenia - zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audyt...

Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji" PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO AKTYWNY FORMULARZ OFERTY FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-28 09:52

3. Konkursy / Konsultacje / Spotkania

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Zorganizowanie powiatowego turnieju ...

Utworzony: 2020-09-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-25 15:20

4. Konkursy / Konsultacje / Spotkania

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej Zarząd Powiatu w Brzezinach Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację w 2021r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnic...

Utworzony: 2020-09-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-25 15:20

5. V Kadencja

Zwołanie XXIX sesji Rady Powiatu - V Kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zapraszam na XXIX sesję V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2.Informacja o porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu. 4.Sprawozdanie ...

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-25 08:23

6. Rok 2019

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego

Utworzony: 2019-06-01 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 09:14

7. Rok 2018 - Początek kadencji

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego

Utworzony: 2019-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 09:12

8. Rok 2018

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 09:11

9. Rok 2020

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 09:10

10. Ogłoszenia

Przetarg na: Remont drogi powiatowej nr 2918 E w km 4+216 - 4+781 wraz z przepustem ...

Ogłoszenie SIWZ Załączniki nr. 1-6, nr. 11-12 do SIWZ Załącznik nr. 7 do SIWZ Załącznik nr. 8 do SIWZ Załącznik nr. 9 do SIWZ Załącznik nr. 10 do SIWZ Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego Informacja po otwarciu ofert Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzony: 2020-08-26 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 08:34

11. Rejestr 2015-2020

Rejestr zgłoszeń budowlanych

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy (przebudowy) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowy wolno stojących stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2 i budowy (rozbudowy) sieci: elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Utworzony: 2016-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 12:44

12. 2018 - 2022

Obwieszczenie Starosty Brzezińskiego dotyczące wydania decyzji dla nieruchomości o n...

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 11:36

13. Rok 2020

Sierpień

UCHWAŁA NR 57/20 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu przyjęcia do użytkowania punktu dydaktycznego utworzonego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach w ramach projektu pn. „Utworzenie Eko-pracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. UCHWAŁA NR 54/20 ZARZĄDU POWIATU w BR...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 10:43

14. Rok 2020

Lipiec

UCHWAŁA NR 52/20 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2020 r. UCHWAŁA NR 51/20 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji pn.: „Festiwal kultury regionalnej” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach UCHWAŁA NR 50...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 10:36

15. Rok 2020

Czerwiec

UCHWAŁA NR 43/20 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2020 r. UCHWAŁA NR 42/20 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2020 r. UCHWAŁA NR 41/20 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na XXVI sesję Rady Powiatu UCHWAŁA NR 40/20 ZARZĄDU POWIATU...

Utworzony: 2020-07-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 10:22

16. Uchwały Rady Powiatu V Kadencji

XXVII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 18 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/143/20 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 r. Uchwała Nr XXVII/142/20 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033 Uchwała Nr XXVII/141/20 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwalę Nr XII/72/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 10:14

17. 2018 - 2022

Informacja Starosty Brzezińskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii

Informacja Starosty Brzezińskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 11:56

18. 2018 - 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

Utworzony: 2020-08-27 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 11:55

19. 2018 - 2022

Informacja Starosty Brzezińskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii

Informacja Starosty Brzezińskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 11:53

20. Ogłoszenia - zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POWER

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POWER Zapytanie ofertowe - pełna treść Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 2 - wzór umowy Oświadczenie wykonawcy o statusie podatnika VAT Oświadczenie o braku powiązań Klauzula RODO Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego_1 Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego_2 Protokół z postępowania

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 12:56