Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 208951
   Kontakt 18316
   Status prawny 5416
   Statut Powiatu 7871
   Pomoc dla początkujących 3403
     Jak poruszać się po portalu? 1277
     Jak pobierać załączniki? 1280
   Jak załatwić sprawę w języku migowym? 2291
Starostwo
   Kierownictwo 12324
   Przewodniczący Rady Powiatu 1465
   Skarbnik 7070
   Sekretarz 6635
   Wydziały Starostwa 13370
     Organizacji i Kadr 3394
     Finansowy 2828
     Komunikacji i Transportu 4959
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6881
     Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 9926
     Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 3276
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5043
     Stanowisko ds. Kontroli Finansowej 2055
     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 4653
     Zespół Radców Prawnych 2095
     Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1805
     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 5744
     Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1096
     Administrator Systemów Informatycznych 1465
   Kompetencje Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza 18380
   Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa 4340
   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 5155
   Regulamin Pracy 1701
   Regulamin kontroli zarządczej 1980
   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 2183
   Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 1751
   Regulamin Organizacyjny 6904
   Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach 861
Rada Powiatu
   Skład Rady Powiatu 9990
   Komisje Rady Powiatu 4434
   Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał 5951
     V Kadencja 4929
      IV Kadencja 6461
     III Kadencja 20911
   Uchwały Rady Powiatu V Kadencji 7489
   Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji 10898
   Uchwały Rady Powiatu III Kadencji 14244
   Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3573
    ›    2010/2011 2549
     Protokoły z III Kadencji Rady Powiatu 1487
    ›    2012/2013/2014 4311
     Protokoły z IV Kadencji Rady Powiatu 1476
    ›    2014-2017 4439
    ›    2018 1013
     Protokoły z V Kadencji Rady Powiatu 624
    ›    2018 - 2023 2277
   Imienne Wykazy Głosowań 833
     2018 330
     2019 692
     2020 499
     2021 356
     2022 146
   Stanowiska Rady Powiatu 502
   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2296
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 2064
     Rok 2002 1090
     Rok 2003 1081
     Rok 2004 991
     Rok 2005 1057
     Rok 2006 1112
     Rok 2007 1102
     Rok 2008 1071
     Rok 2009 812
     Rok 2010 1127
     Rok 2011 1050
     Rok 2012 1158
     Rok 2013 964
     Rok 2014 684
     Rok 2015 709
     Rok 2016 755
     Rok 2017 671
     Rok 2018 303
     Rok 2019 256
     Rok 2020 224
   Interpelacje Radnych 841
     2019 640
   Informacje dla mieszkańców Powiatu 825
   Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach 732
Zarząd Powiatu
   Skład Zarządu Powiatu 8743
   Sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu 3739
     Rok 2009 5032
     Rok 2010 5434
     Rok 2011 4933
     Rok 2012 5177
     Rok 2013 3622
     Rok 2014 2878
     Rok 2015 3875
     Rok 2016 3055
     Rok 2017 1696
     Rok 2018 587
     Rok 2019 596
     Rok 2020 306
     Rok 2021 276
     Rok 2022 110
     Rok 2023 13
   Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji 1950
     Rok 2018 831
     Rok 2019 1335
     Rok 2020 1008
     Rok 2021 1122
     Rok 2022 266
     Rok 2023 63
   Uchwały Zarządu Powiatu IV Kadencji 3348
     Rok 2014 1191
     Rok 2015 4071
     Rok 2016 3995
     Rok 2017 2845
     Rok 2018 2807
   Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji 3741
     Rok 2010 1901
     Rok 2011 7400
     Rok 2012 5942
     Rok 2013 5532
     Rok 2014 4043
Zarządzenia Starosty
   2015 2094
     Rok 2015 1266
   Rok 2015-2021 220
     Rok 2016 1372
     Rok 2017 1158
     Rok 2018 1090
     Rok 2019 1519
     Rok 2020 641
     Rok 2021 326
   2022 3359
   2023 142
Jednostki Organizacyjne
   Wykaz jednostek 10148
Sprawy Obywateli
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. 3500
   Sprawy Obywateli 3089
   Informacja Publiczna Niedostępna w BIP 2898
   Wnioski i druki do pobrania 3368
     Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 5521
     Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 1746
     Wydział Komunikacji i Transportu 6233
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2030
     WNIOSEK DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 239
   Petycje 1620
     Rejestr 2015-2022 1076
     Inne petycje 256
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2019 194
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2020 103
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2021 55
   Lobbing 1258
   Zgłoszenia Budowy 1876
     Rejestr 2015-2025 1450
   Rejestr instalacji gazowych 350
     Rejestr 2020-2025 187
   Nieodpłatna pomoc prawna 6632
   Konsultacje Społeczne 574
   Biuro Rzeczy Znalezionych 377
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 46
   Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia 46
     Rejestr 2019 38
     Rejestr 2020 3
     Rejestr 2021 2
     Rejestr 2022 12
     Rejestr 2023 60
   Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 17
     Raporty o jakości powietrza 8
    ›    Rejestr 2023 10
Oświadczenia majątkowe
   Rok 2017 3209
   Rok 2018 3709
   Rok 2018 - Początek kadencji 1760
   Rok 2019 2733
   Rok 2020 1938
   Rok 2021 1233
   Rok 2022 654
   Rok 2023 99
Zamówienia publiczne
   2006-2011 2455
     Ogłoszenia 75332
     Rozstrzygnięcia 21161
   2012 4694
     Ogłoszenia 10264
     Rozstrzygnięcia 3544
   2013 4597
     Ogłoszenia 8391
     Rozstrzygnięcia 3059
   2014 3963
     Ogłoszenia 9905
     Rozstrzygnięcia 2152
   2015 4080
     Ogłoszenia 24402
     Rozstrzygnięcia 12074
   2016 5139
     Ogłoszenia 21467
     Rozstrzygnięcia 2519
   2017 4254
     Ogłoszenia 32131
     Rozstrzygnięcia 1664
   2018 3800
     Ogłoszenia 17186
     Plan zamówień na rok 2018 893
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 284
   2019 3171
     Ogłoszenia 24676
     Plan zamówień na rok 2019 975
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 335
   2020 6192
     Ogłoszenia 18820
     Plan zamówień na rok 2020 985
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 297
   2021 3387
     Ogłoszenia 74906
     Plan zamówień na rok 2021 891
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 185
   2022 3485
     Ogłoszenia 9653
     Plan zamówień na 2022 872
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 117
   2023 955
     Ogłoszenia 1684
     Plan zamówień na 2023 257
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 36
Praca w Starostwie
   Regulamin naboru 4085
   Wyniki naboru 5752
     2022 330
     2023 157
   Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 12966
     2006-2014 32613
     2015-2017 7476
     2018-2020 7751
     2021-2025 3073
Wybory do Samorządu
   2010 r. 1923
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 1235
    ›    Obwieszczenie 1334
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 2279
     Uchwały 1428
     WYNIKI WYBORÓW 4907
   2014 r. 3135
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1243
     Uchwały 812
     WYNIKI WYBORÓW 2077
   2018 r. 1841
     Rekrutacja Urzędników Wyborczych 445
     Wybory do samorządu 2018 3175
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1062
   Referendum 2842
Polityka Prywatności (RODO)
   Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych 2970
Inne
   Budżet Powiatu Brzezińskiego, sprawozdania budżetowe i finansowe 3656
     2010 1009
     2011 1224
     2012 1143
     2013 980
     2014 1118
     2015 1130
     2016 1110
     2017 909
     2018 593
     2019 502
     2020 396
     2021 279
     2022 131
     Sprawozdania Finansowe 855
     Sprawozdania Finansowe - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 181
     Sprawozdania Budżetowe 2044
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 4006
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2883
   Nieruchomości 2640
     2013 1312
     2014 2654
     2015 1716
     2016 324
     2017 787
     2018 1174
     2019 448
     2020 769
     2021 1084
     2022 572
   Pozwolenie Zintegrowane 1485
   Obwieszczenia 4331
     2008 - 2011 9965
     2012 - 2013 4869
     2014 - 2017 8650
     2018 - 2024 4537
   Konkursy / Konsultacje / Spotkania 32405
   Ogłoszenia - zapytania ofertowe 17995
   Plany, programy, strategie - w trakcie aktualizacji 5846
   Rejestry, ewidencje, archiwa 4048
     Ośrodki szkolenia kierowców funkcjonujące na terenie powiatu brzezińskiego 2931
     Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie powiatu brzezińskiego 7801
   Kontrole 2328
     2006 - 2011 15580
    ›    2012 1729
     2012 - 2016 1289
    ›    2013 1658
    ›    2014 1651
    ›    2015 1495
    ›    2016 1206
     2017 - 2022 W trakcie aktualizacji 445
    ›    2017 375
    ›    2018 400
    ›    2019 29
    ›    2020 31
    ›    2021 30
    ›    2022 45
     Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 2905
     Plan kontroli przewoźników 5
   Majątek powiatu 4959
   Emisja Obligacji 2086
     2013 1223
     2014 907
     2015 739
     2016 335
     2017-2018 862
     2020 201
     2021 124
   Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności 1890
     2013-2015 1098
     2016-2018 501
     2019-2021 218
     2022 55
   Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej 746
     Rok 2018 358
     Rok 2019 229
     Rok 2020 169
     Rok 2021 103
   Archiwum - w trakcie aktualizacji 401
     Archiwum - uchwały Zarządu Powiatu 193
    ›    Rok 2006 158
    ›    Rok 2007 1288
    ›    Rok 2008 1383
    ›    Rok 2009 1452
    ›    Rok 2010 1276
    ›    Rok 2011 1327
   Redakcja BIP 3219
Łączna liczba odwiedzin:1448573