Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 198052
   Kontakt 17199
   Status prawny 4994
   Statut Powiatu 7415
   Pomoc dla początkujących 3085
     Jak poruszać się po portalu? 1212
     Jak pobierać załączniki? 1191
   Jak załatwić sprawę w języku migowym? 1839
Starostwo
   Kierownictwo 11547
   Przewodniczący Rady Powiatu 1050
   Skarbnik 6682
   Sekretarz 6243
   Wydziały Starostwa 12624
     Organizacji i Kadr 3240
     Finansowy 2718
     Komunikacji i Transportu 4720
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6262
     Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 9176
     Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 3136
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4527
     Stanowisko ds. Kontroli Finansowej 1972
     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 4076
     Zespół Radców Prawnych 2008
     Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1703
     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 4919
     Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1002
     Administrator Systemów Informatycznych 1141
   Kompetencje Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza 17247
   Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa 3953
   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 4694
   Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2027 3112
   Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r. 78
   Regulamin Pracy 1397
   Regulamin kontroli zarządczej 1663
   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 1871
   Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 1518
   Regulamin Organizacyjny 6654
   Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach 676
Rada Powiatu
   Skład Rady Powiatu 9518
   Komisje Rady Powiatu 4223
   Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał 5319
     V Kadencja 3927
      IV Kadencja 6018
     III Kadencja 20086
   Uchwały Rady Powiatu V Kadencji 5739
   Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji 9754
   Uchwały Rady Powiatu III Kadencji 13528
   Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3400
    ›    2010/2011 2366
     Protokoły z III Kadencji Rady Powiatu 1440
    ›    2012/2013/2014 4033
     Protokoły z IV Kadencji Rady Powiatu 1363
    ›    2014-2017 3933
    ›    2018 896
     Protokoły z V Kadencji Rady Powiatu 523
    ›    2018 - 2023 1852
   Imienne Wykazy Głosowań 674
     2018 279
     2019 600
     2020 356
     2021 141
     2022 1
   Stanowiska Rady Powiatu 337
   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2088
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1922
     Rok 2002 1019
     Rok 2003 1030
     Rok 2004 935
     Rok 2005 990
     Rok 2006 1058
     Rok 2007 1040
     Rok 2008 1022
     Rok 2009 766
     Rok 2010 1078
     Rok 2011 1001
     Rok 2012 1104
     Rok 2013 907
     Rok 2014 631
     Rok 2015 663
     Rok 2016 693
     Rok 2017 610
     Rok 2018 251
     Rok 2019 202
     Rok 2020 172
   Interpelacje Radnych 721
     2019 556
   Informacje dla mieszkańców Powiatu 641
   Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach 584
Zarząd Powiatu
   Skład Zarządu Powiatu 7465
   Sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu 3581
     Rok 2009 4859
     Rok 2010 5191
     Rok 2011 4804
     Rok 2012 4963
     Rok 2013 3448
     Rok 2014 2674
     Rok 2015 3658
     Rok 2016 2865
     Rok 2017 1496
     Rok 2018 524
     Rok 2019 479
     Rok 2020 236
     Rok 2021 123
     Rok 2022 4
   Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji 1647
     Rok 2018 726
     Rok 2019 1181
     Rok 2020 801
     Rok 2021 935
     Rok 2022 6
   Uchwały Zarządu Powiatu IV Kadencji 3196
     Rok 2014 1117
     Rok 2015 3795
     Rok 2016 3634
     Rok 2017 2486
     Rok 2018 2474
   Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji 3614
     Rok 2010 1842
     Rok 2011 7326
     Rok 2012 5638
     Rok 2013 5158
     Rok 2014 3699
Zarządzenia Starosty
   2015 1955
     Rok 2015 1201
   Rok 2015-2021 71
     Rok 2016 1318
     Rok 2017 1099
     Rok 2018 1043
     Rok 2019 1393
     Rok 2020 570
     Rok 2021 226
   2022 3068
Jednostki Organizacyjne
   Wykaz jednostek 9539
Sprawy Obywateli
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. 3286
   Sprawy Obywateli 2920
   Informacja Publiczna Niedostępna w BIP 2757
   Wnioski i druki do pobrania 2951
     Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 4427
     Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 1597
     Wydział Komunikacji i Transportu 3614
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1735
     WNIOSEK DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 177
   Petycje 1489
     Rejestr 2015-2021 1007
     Inne petycje 204
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2019 150
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2020 61
   Lobbing 1136
   Zgłoszenia Budowy 1664
     Rejestr 2015-2025 1331
   Rejestr instalacji gazowych 211
     Rejestr 2020-2025 140
   Nieodpłatna pomoc prawna 4386
   Konsultacje Społeczne 457
   Biuro Rzeczy Znalezionych 190
Oświadczenia majątkowe
   Rok 2014 - Początek kadencji 1967
   Rok 2015 2430
   Rok 2016 5995
   Rok 2017 3038
   Rok 2018 3509
   Rok 2018 - Początek kadencji 1583
   Rok 2019 2551
   Rok 2020 1617
   Rok 2021 752
Zamówienia publiczne
   2006-2011 2326
     Ogłoszenia 74600
     Rozstrzygnięcia 20415
   2012 4582
     Ogłoszenia 10159
     Rozstrzygnięcia 3460
   2013 4503
     Ogłoszenia 8284
     Rozstrzygnięcia 2972
   2014 3853
     Ogłoszenia 9780
     Rozstrzygnięcia 2081
   2015 3953
     Ogłoszenia 24311
     Rozstrzygnięcia 12018
   2016 5010
     Ogłoszenia 21157
     Rozstrzygnięcia 2371
   2017 4115
     Ogłoszenia 31445
     Rozstrzygnięcia 1610
   2018 3671
     Ogłoszenia 17060
     Plan zamówień na rok 2018 850
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 245
   2019 3056
     Ogłoszenia 24586
     Plan zamówień na rok 2019 911
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 305
   2020 4894
     Ogłoszenia 18623
     Plan zamówień na rok 2020 935
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 262
   2021 3065
     Ogłoszenia 65451
     Plan zamówień na rok 2021 819
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 151
   2022 930
     Ogłoszenia 1934
     Plan zamówień na 2022 232
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 29
Praca w Starostwie
   Regulamin naboru 3903
   Wyniki naboru 5336
     2006-2013 24308
     2014-2017 4192
     2018-2021 3658
     2022 11
   Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 11886
     2006-2014 32261
     2015-2017 7249
     2018-2020 7532
     2021-2025 1507
Wybory do Samorządu
   2010 r. 1796
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 1179
    ›    Obwieszczenie 1289
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 2231
     Uchwały 1397
     WYNIKI WYBORÓW 4858
   2014 r. 3024
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1203
     Uchwały 769
     WYNIKI WYBORÓW 2025
   2018 r. 1699
     Rekrutacja Urzędników Wyborczych 401
     Wybory do samorządu 2018 3138
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 992
   Referendum 2684
Polityka Prywatności (RODO)
   Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych 2126
Inne
   Budżet Powiatu Brzezińskiego, sprawozdania budżetowe i finansowe 3368
     2010 963
     2011 1174
     2012 1096
     2013 931
     2014 1087
     2015 1075
     2016 1064
     2017 853
     2018 539
     2019 435
     2020 344
     2021 177
     2022 4
     Sprawozdania Finansowe 679
     Sprawozdania Finansowe - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 89
     Sprawozdania Budżetowe 1731
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 3855
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2734
   Nieruchomości 2462
     2013 1276
     2014 2585
     2015 1648
     2016 276
     2017 740
     2018 1115
     2019 365
     2020 723
     2021 714
     2022 16
   Pozwolenie Zintegrowane 1340
   Obwieszczenia 4087
     2008 - 2011 9715
     2012 - 2013 4660
     2014 - 2017 8286
     2018 - 2022 3755
   Konkursy / Konsultacje / Spotkania 29563
   Ogłoszenia - zapytania ofertowe 13618
   Plany, programy, strategie 5583
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3860
     Ośrodki szkolenia kierowców funkcjonujące na terenie powiatu brzezińskiego 2834
     Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie powiatu brzezińskiego 7720
   Kontrole 2180
     2017 - 2021 336
    ›    2017 306
    ›    2018 324
    ›    2012 1619
     2012 - 2016 1234
    ›    2013 1546
    ›    2014 1526
    ›    2015 1367
    ›    2016 1106
     2006 - 2011 15017
     Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 2705
   Majątek powiatu 4773
   Emisja Obligacji 1972
     2013 1196
     2014 869
     2015 707
     2016 296
     2017-2018 818
     2020 154
     2021 80
   Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności 1766
     2013-2015 1060
     2016-2018 467
     2019-2021 182
     2022 2
   Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej 629
     Rok 2018 322
     Rok 2019 194
     Rok 2020 136
     Rok 2021 73
   Archiwum 253
     Archiwum - uchwały Zarządu Powiatu 142
    ›    Rok 2006 122
    ›    Rok 2007 974
    ›    Rok 2008 1037
    ›    Rok 2009 1079
    ›    Rok 2010 981
    ›    Rok 2011 1019
   Redakcja BIP 3068
Łączna liczba odwiedzin:1381490