Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 178551
   Kontakt 15575
   Status prawny 4655
   Statut Powiatu 6898
   Pomoc dla początkujących 2731
     Jak poruszać się po portalu? 1073
     Jak pobierać załączniki? 1058
   Jak załatwić sprawę w języku migowym? 1513
Starostwo
   Kierownictwo 10750
   Przewodniczący Rady Powiatu 525
   Skarbnik 6104
   Sekretarz 5748
   Wydziały Starostwa 11593
     Organizacji i Kadr 2899
     Finansowy 2518
     Komunikacji i Transportu 3936
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 5155
     Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 7774
     Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 2816
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3485
     Stanowisko ds. Kontroli Finansowej 1782
     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 3477
     Zespół Radców Prawnych 1807
     Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1518
     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 3330
     Inspektor Ochrony Danych Osobowych 740
     Administrator Systemów Informatycznych 408
   Kompetencje Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza 14359
   Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa 3440
   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 4059
   Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2020 2298
   Regulamin Organizacyjny 6110
   Regulamin Pracy 1008
   Regulamin kontroli zarządczej 1204
   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 1304
   Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 1162
   Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach 348
Rada Powiatu
   Skład Rady Powiatu 8550
   Komisje Rady Powiatu 3814
   Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał 4251
     V Kadencja 2258
      IV Kadencja 4870
     III Kadencja 18099
   Uchwały Rady Powiatu V Kadencji 2501
   Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji 7825
   Uchwały Rady Powiatu III Kadencji 12077
   Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2977
    ›    2010/2011 1890
     Protokoły z III Kadencji Rady Powiatu 1315
    ›    2012/2013/2014 3123
     Protokoły z IV Kadencji Rady Powiatu 1230
    ›    2014-2017 2752
    ›    2018 529
     Protokoły z V Kadencji Rady Powiatu 267
    ›    2018 - 2023 606
   Imienne Wykazy Głosowań 337
     2018 181
     2019 341
     2020 88
   Stanowiska Rady Powiatu 130
   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 1702
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1676
     Rok 2002 895
     Rok 2003 905
     Rok 2004 816
     Rok 2005 877
     Rok 2006 919
     Rok 2007 919
     Rok 2008 914
     Rok 2009 661
     Rok 2010 963
     Rok 2011 896
     Rok 2012 989
     Rok 2013 811
     Rok 2014 511
     Rok 2015 551
     Rok 2016 589
     Rok 2017 489
     Rok 2018 136
     Rok 2019 107
     Rok 2020 74
   Interpelacje Radnych 407
     2019 397
   Informacje dla mieszkańców Powiatu 297
   Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach 258
Zarząd Powiatu
   Skład Zarządu Powiatu 6031
   Sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu 3219
     Rok 2009 4538
     Rok 2010 4810
     Rok 2011 4474
     Rok 2012 4604
     Rok 2013 3097
     Rok 2014 2292
     Rok 2015 3251
     Rok 2016 2535
     Rok 2017 1166
     Rok 2018 340
     Rok 2019 267
     Rok 2020 40
   Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji 919
     Rok 2018 497
     Rok 2019 833
     Rok 2020 226
   Uchwały Zarządu Powiatu IV Kadencji 2909
     Rok 2014 927
     Rok 2015 3044
     Rok 2016 2719
     Rok 2017 1692
     Rok 2018 1694
   Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji 3346
     Rok 2010 1726
     Rok 2011 6876
     Rok 2012 4944
     Rok 2013 4265
     Rok 2014 2986
Zarządzenia Starosty
   2015 1703
     Rok 2015 1071
   2016 - 2020 2398
     Rok 2016 1114
     Rok 2017 962
     Rok 2018 890
     Rok 2019 878
     Rok 2020 167
Jednostki Organizacyjne
   Wykaz jednostek 8329
Sprawy Obywateli
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. 2916
   Sprawy Obywateli 2539
   Informacja Publiczna Niedostępna w BIP 2460
   Wnioski i druki do pobrania 2014
     Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2845
     Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 1282
     Wydział Komunikacji i Transportu 1806
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1352
     WNIOSEK DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 61
   Petycje 1133
     Rejestr 2015-2020 758
     Inne petycje 105
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2019 51
   Lobbing 882
   Zgłoszenia Budowy 1255
     Rejestr 2015-2020 1090
   Nieodpłatna pomoc prawna 1911
   Konsultacje Społeczne 204
Oswiadczenia majątkowe
   Rok 2014 - Początek kadencji 1679
   Rok 2015 2131
   Rok 2016 3923
   Rok 2017 2730
   Rok 2018 2956
   Rok 2018 - Początek kadencji 1180
   Rok 2019 1703
   Rok 2020 350
Zamówienia publiczne
   2006-2011 2027
     Ogłoszenia 72656
     Rozstrzygnięcia 18264
   2012 4334
     Ogłoszenia 9782
     Rozstrzygnięcia 3153
   2013 4267
     Ogłoszenia 7932
     Rozstrzygnięcia 2622
   2014 3618
     Ogłoszenia 9472
     Rozstrzygnięcia 1797
   2015 3682
     Ogłoszenia 22976
     Rozstrzygnięcia 10860
   2016 4753
     Ogłoszenia 20451
     Rozstrzygnięcia 2029
   2017 3814
     Ogłoszenia 30046
     Rozstrzygnięcia 1456
   2018 3344
     Ogłoszenia 16546
     Plan zamówień na rok 2018 685
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 138
   2019 2713
     Ogłoszenia 23357
     Plan zamówień na rok 2019 754
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 208
   2020 1974
     Ogłoszenia 10123
     Plan zamówień na rok 2020 577
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 103
Praca w Starostwie
   Regulamin naboru 3471
   Wyniki naboru 4585
     2006-2013 23062
     2014-2017 3827
     2018-2021 2666
   Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 9988
     2006-2014 31393
     2015-2017 6789
     2018-2020 6485
Wybory do Samorządu
   2010 r. 1570
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 1102
    ›    Obwieszczenie 1160
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 2127
     Uchwały 1311
     WYNIKI WYBORÓW 4660
   2014 r. 2763
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1109
     Uchwały 681
     WYNIKI WYBORÓW 1891
   2018 r. 1419
     Rekrutacja Urzędników Wyborczych 318
     Wybory do samorządu 2018 3041
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 876
   Referendum 2383
Polityka Prywatności (RODO)
   Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych 1109
Inne
   Budżet Powiatu Brzezińskiego, sprawozdania budżetowe i finansowe 2755
     2010 846
     2011 1077
     2012 997
     2013 832
     2014 966
     2015 961
     2016 935
     2017 737
     2018 429
     2019 243
     2020 87
     Sprawozdania Finansowe 332
     Sprawozdania Budżetowe 1026
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 3519
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2478
   Nieruchomości 2026
     2013 1157
     2014 2398
     2015 1439
     2016 175
     2017 623
     2018 877
     2019 216
     2020 350
   Pozwolenie Zintegrowane 1073
   Obwieszczenia 3587
     2008 - 2011 9053
     2012 - 2013 4088
     2014 - 2017 7038
     2018 - 2022 1729
   Konkursy / Konsultacje / Spotkania 24049
   Ogłoszenia - zapytania ofertowe 4673
   Plany, programy, strategie 5116
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3490
     Ośrodki szkolenia kierowców funkcjonujące na terenie powiatu brzezińskiego 2614
     Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie powiatu brzezińskiego 7400
   Kontrole 1903
     2017 - 2021 193
    ›    2017 193
    ›    2018 199
    ›    2012 1325
     2012 - 2016 1131
    ›    2013 1260
    ›    2014 1241
    ›    2015 1047
    ›    2016 840
     2006 - 2011 14028
     Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 2421
   Majątek powiatu 4346
   Emisja Obligacji 1704
     2013 1085
     2014 772
     2015 612
     2016 195
     2017-2018 686
   Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności 1535
     2013-2015 992
     2016-2018 376
     2019-2021 79
   Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej 364
     Rok 2018 221
     Rok 2019 93
     Rok 2020 39
   Archiwum 68
     Archiwum - uchwały Zarządu Powiatu 55
    ›    Rok 2006 21
    ›    Rok 2007 150
    ›    Rok 2008 126
    ›    Rok 2009 114
    ›    Rok 2010 111
    ›    Rok 2011 112
   Redakcja BIP 2703
Łączna liczba odwiedzin:1124606