Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 213985
   Kontakt 18868
   Status prawny 5572
   Statut Powiatu 8017
   Pomoc dla początkujących 3566
     Jak poruszać się po portalu? 1335
     Jak pobierać załączniki? 1345
   Jak załatwić sprawę w języku migowym? 2421
Starostwo
   Kierownictwo 12739
   Przewodniczący Rady Powiatu 1625
   Skarbnik 7219
   Sekretarz 6786
   Wydziały Starostwa 13680
     Organizacji i Kadr 3513
     Finansowy 2897
     Komunikacji i Transportu 5080
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7222
     Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 10412
     Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 3396
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5396
     Stanowisko ds. Kontroli Finansowej 2120
     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 4823
     Zespół Radców Prawnych 2155
     Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1843
     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 6247
     Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1168
     Administrator Systemów Informatycznych 1765
   Kompetencje Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza 18945
   Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa 4485
   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 5341
   Regulamin Pracy 1831
   Regulamin kontroli zarządczej 2097
   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 2299
   Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 1893
   Regulamin Organizacyjny 7051
   Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach 1126
Rada Powiatu
   Skład Rady Powiatu 10286
   Komisje Rady Powiatu 4553
   Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał 6452
     V Kadencja 5691
      IV Kadencja 6712
     III Kadencja 21358
   Uchwały Rady Powiatu V Kadencji 9038
   Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji 11644
   Uchwały Rady Powiatu III Kadencji 14792
   Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3669
    ›    2010/2011 2663
     Protokoły z III Kadencji Rady Powiatu 1515
    ›    2012/2013/2014 4510
     Protokoły z IV Kadencji Rady Powiatu 1502
    ›    2014-2017 5023
    ›    2018 1094
     Protokoły z V Kadencji Rady Powiatu 666
    ›    2018 - 2023 2842
   Imienne Wykazy Głosowań 941
     2018 358
     2019 741
     2020 563
     2021 405
     2022-2023 338
   Stanowiska Rady Powiatu 597
   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2444
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 2166
     Rok 2002 1124
     Rok 2003 1111
     Rok 2004 1037
     Rok 2005 1123
     Rok 2006 1141
     Rok 2007 1130
     Rok 2008 1118
     Rok 2009 846
     Rok 2010 1157
     Rok 2011 1078
     Rok 2012 1187
     Rok 2013 992
     Rok 2014 710
     Rok 2015 732
     Rok 2016 796
     Rok 2017 719
     Rok 2018 338
     Rok 2019 295
     Rok 2020 261
     Rok 2021 12
     Rok 2022 16
     Rok 2023 15
   Interpelacje Radnych 929
     2019 699
   Raporty o Stanie Powiatu 953
   Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach 859
Zarząd Powiatu
   Skład Zarządu Powiatu 9402
   Sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu 3836
     Rok 2009 5218
     Rok 2010 5592
     Rok 2011 5095
     Rok 2012 5323
     Rok 2013 3838
     Rok 2014 3018
     Rok 2015 4067
     Rok 2016 3238
     Rok 2017 1877
     Rok 2018 628
     Rok 2019 643
     Rok 2020 351
     Rok 2021 326
     Rok 2022 211
     Rok 2023 77
   Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji 2117
     Rok 2018 909
     Rok 2019 1585
     Rok 2020 1120
     Rok 2021 1244
     Rok 2022 396
     Rok 2023 217
   Uchwały Zarządu Powiatu IV Kadencji 3429
     Rok 2014 1261
     Rok 2015 4289
     Rok 2016 4293
     Rok 2017 3039
     Rok 2018 3305
   Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji 3801
     Rok 2010 1935
     Rok 2011 7429
     Rok 2012 6133
     Rok 2013 5718
     Rok 2014 4192
Zarządzenia Starosty
   2015 2183
     Rok 2015 1298
   Rok 2015-2021 333
     Rok 2016 1407
     Rok 2017 1205
     Rok 2018 1120
     Rok 2019 1588
     Rok 2020 681
     Rok 2021 366
   2022 3482
   2023 341
Jednostki Organizacyjne
   Wykaz jednostek 10420
Sprawy Obywateli
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. 3631
   Sprawy Obywateli 3192
   Informacja Publiczna Niedostępna w BIP 3007
   Wnioski i druki do pobrania 3661
     Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 6145
     Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 1829
     Wydział Komunikacji i Transportu 7647
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2199
     WNIOSEK DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 268
   Petycje 1715
     Rejestr 2015-2025 1133
     Inne petycje 286
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2019 220
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2020 128
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2021 79
   Lobbing 1350
   Zgłoszenia Budowy 2005
     Rejestr 2015-2025 1526
   Rejestr instalacji gazowych 438
     Rejestr 2020-2025 213
   Nieodpłatna pomoc prawna 7756
   Konsultacje Społeczne 657
   Biuro Rzeczy Znalezionych 493
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 128
   Rejestr instalacji których emisja nie wymaga pozwolenia 118
     Rejestr 2019 57
     Rejestr 2020 21
     Rejestr 2021 16
     Rejestr 2022 31
     Rejestr 2023 120
   Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 96
     Raporty o jakości powietrza 41
    ›    Rejestr 2023 65
Oświadczenia majątkowe
   Rok 2017 3345
   Rok 2018 3857
   Rok 2018 - Początek kadencji 1895
   Rok 2019 2944
   Rok 2020 2140
   Rok 2021 1396
   Rok 2022 1114
   Rok 2023 1278
Zamówienia publiczne
   2006-2011 2534
     Ogłoszenia 75976
     Rozstrzygnięcia 21816
   2012 4753
     Ogłoszenia 10336
     Rozstrzygnięcia 3597
   2013 4650
     Ogłoszenia 8465
     Rozstrzygnięcia 3140
   2014 4044
     Ogłoszenia 10002
     Rozstrzygnięcia 2232
   2015 4137
     Ogłoszenia 24454
     Rozstrzygnięcia 12111
   2016 5212
     Ogłoszenia 21652
     Rozstrzygnięcia 2602
   2017 4318
     Ogłoszenia 32490
     Rozstrzygnięcia 1707
   2018 3885
     Ogłoszenia 17273
     Plan zamówień na rok 2018 924
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 324
   2019 3247
     Ogłoszenia 24779
     Plan zamówień na rok 2019 1012
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 357
   2020 6283
     Ogłoszenia 18893
     Plan zamówień na rok 2020 1011
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 315
   2021 3516
     Ogłoszenia 75443
     Plan zamówień na rok 2021 922
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 209
   2022 3695
     Ogłoszenia 10250
     Plan zamówień na 2022 945
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 141
   2023 2850
     Ogłoszenia 5364
     Plan zamówień na 2023 609
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 102
Praca w Starostwie
   Regulamin naboru 4198
   Wyniki naboru 5946
     2022 388
     2023 290
   Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 13541
     2006-2014 32833
     2015-2017 7618
     2018-2020 7925
     2021-2025 5923
Wybory do Samorządu
   2010 r. 2019
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 1284
    ›    Obwieszczenie 1365
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 2409
     Uchwały 1449
     WYNIKI WYBORÓW 4937
   2014 r. 3225
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1287
     Uchwały 836
     WYNIKI WYBORÓW 2130
   2018 r. 1951
     Rekrutacja Urzędników Wyborczych 509
     Wybory do samorządu 2018 3201
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 4379
   Referendum 2980
Polityka Prywatności (RODO)
   Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych 3556
Inne
   Budżet Powiatu Brzezińskiego, sprawozdania budżetowe i finansowe 3821
     2010 1049
     2011 1247
     2012 1181
     2013 1003
     2014 1138
     2015 1166
     2016 1134
     2017 937
     2018 656
     2019 537
     2020 430
     2021 316
     2022 182
     2023 13
     Sprawozdania Finansowe 984
     Sprawozdania Finansowe - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 249
     Sprawozdania Budżetowe 2313
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 4155
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3008
   Nieruchomości 2759
     2013 1335
     2014 2709
     2015 1760
     2016 345
     2017 819
     2018 1214
     2019 525
     2020 804
     2021 1336
     2022 983
   Pozwolenie Zintegrowane 1593
   Obwieszczenia 4488
     2008 - 2011 10134
     2012 - 2013 5002
     2014 - 2017 8949
     2018 - 2024 5366
   Konkursy / Konsultacje / Spotkania 34091
   Ogłoszenia - zapytania ofertowe 20986
   Plany, programy, strategie - w trakcie aktualizacji 6082
   Rejestry, ewidencje, archiwa 4134
     Ośrodki szkolenia kierowców funkcjonujące na terenie powiatu brzezińskiego 3018
     Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie powiatu brzezińskiego 7875
   Kontrole 2415
     2006 - 2011 15950
    ›    2012 1821
     2012 - 2016 1319
    ›    2013 1743
    ›    2014 1739
    ›    2015 1590
    ›    2016 1281
     2017 - 2022 W trakcie aktualizacji 494
    ›    2017 408
    ›    2018 435
    ›    2019 57
    ›    2020 65
    ›    2021 59
    ›    2022 74
     Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 3141
     Plan kontroli przewoźników 34
   Majątek powiatu 5086
   Emisja Obligacji 2189
     2013 1246
     2014 931
     2015 760
     2016 359
     2017-2018 888
     2020 230
     2021 161
   Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności 1975
     2013-2015 1122
     2016-2018 522
     2019-2021 237
     2022 83
     2023 20
   Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej 817
     Rok 2018 381
     Rok 2019 252
     Rok 2020 191
     Rok 2021 132
   Archiwum - w trakcie aktualizacji 512
     Archiwum - uchwały Zarządu Powiatu 224
    ›    Rok 2006 191
    ›    Rok 2007 1530
    ›    Rok 2008 1662
    ›    Rok 2009 1701
    ›    Rok 2010 1524
    ›    Rok 2011 1594
   Redakcja BIP 3317
Łączna liczba odwiedzin:1518064