Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 187217
   Kontakt 16341
   Status prawny 4820
   Statut Powiatu 7132
   Pomoc dla początkujących 2902
     Jak poruszać się po portalu? 1157
     Jak pobierać załączniki? 1134
   Jak załatwić sprawę w języku migowym? 1678
Starostwo
   Kierownictwo 11115
   Przewodniczący Rady Powiatu 732
   Skarbnik 6386
   Sekretarz 5982
   Wydziały Starostwa 12090
     Organizacji i Kadr 3076
     Finansowy 2624
     Komunikacji i Transportu 4332
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 5665
     Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 8397
     Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 2979
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3967
     Stanowisko ds. Kontroli Finansowej 1890
     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 3748
     Zespół Radców Prawnych 1925
     Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1621
     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 4072
     Inspektor Ochrony Danych Osobowych 870
     Administrator Systemów Informatycznych 773
   Kompetencje Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza 16123
   Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa 3701
   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 4328
   Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2027 2663
   Regulamin Organizacyjny 6411
   Regulamin Pracy 1208
   Regulamin kontroli zarządczej 1447
   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 1619
   Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 1343
   Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach 510
Rada Powiatu
   Skład Rady Powiatu 8995
   Komisje Rady Powiatu 4000
   Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał 4693
     V Kadencja 2996
      IV Kadencja 5569
     III Kadencja 19209
   Uchwały Rady Powiatu V Kadencji 3789
   Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji 8876
   Uchwały Rady Powiatu III Kadencji 12858
   Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3189
    ›    2010/2011 2191
     Protokoły z III Kadencji Rady Powiatu 1383
    ›    2012/2013/2014 3719
     Protokoły z IV Kadencji Rady Powiatu 1315
    ›    2014-2017 3516
    ›    2018 762
     Protokoły z V Kadencji Rady Powiatu 399
    ›    2018 - 2023 1244
   Imienne Wykazy Głosowań 474
     2018 238
     2019 500
     2020 225
   Stanowiska Rady Powiatu 238
   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 1854
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1790
     Rok 2002 956
     Rok 2003 973
     Rok 2004 888
     Rok 2005 932
     Rok 2006 998
     Rok 2007 985
     Rok 2008 974
     Rok 2009 725
     Rok 2010 1028
     Rok 2011 958
     Rok 2012 1066
     Rok 2013 866
     Rok 2014 574
     Rok 2015 613
     Rok 2016 648
     Rok 2017 551
     Rok 2018 200
     Rok 2019 157
     Rok 2020 133
   Interpelacje Radnych 566
     2019 484
   Informacje dla mieszkańców Powiatu 477
   Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach 435
Zarząd Powiatu
   Skład Zarządu Powiatu 6453
   Sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu 3383
     Rok 2009 4718
     Rok 2010 5046
     Rok 2011 4662
     Rok 2012 4798
     Rok 2013 3295
     Rok 2014 2480
     Rok 2015 3470
     Rok 2016 2732
     Rok 2017 1343
     Rok 2018 454
     Rok 2019 378
     Rok 2020 159
   Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji 1267
     Rok 2018 613
     Rok 2019 1019
     Rok 2020 589
     Rok 2021 134
   Uchwały Zarządu Powiatu IV Kadencji 3053
     Rok 2014 1039
     Rok 2015 3506
     Rok 2016 3286
     Rok 2017 2200
     Rok 2018 2161
   Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji 3478
     Rok 2010 1799
     Rok 2011 7204
     Rok 2012 5368
     Rok 2013 4782
     Rok 2014 3447
Zarządzenia Starosty
   2015 1827
     Rok 2015 1148
   2016 - 2020 2708
     Rok 2016 1235
     Rok 2017 1031
     Rok 2018 967
     Rok 2019 1139
     Rok 2020 450
     Rok 2021 19
Jednostki Organizacyjne
   Wykaz jednostek 9037
Sprawy Obywateli
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. 3112
   Sprawy Obywateli 2730
   Informacja Publiczna Niedostępna w BIP 2598
   Wnioski i druki do pobrania 2403
     Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 3707
     Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 1424
     Wydział Komunikacji i Transportu 2565
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1532
     WNIOSEK DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 112
   Petycje 1326
     Rejestr 2015-2021 937
     Inne petycje 161
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2019 112
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w roku 2020 12
   Lobbing 1003
   Zgłoszenia Budowy 1462
     Rejestr 2015-2025 1223
   Rejestr instalacji gazowych 97
     Rejestr 2020-2025 78
   Nieodpłatna pomoc prawna 2396
   Konsultacje Społeczne 316
   Biuro Rzeczy Znalezionych 59
Oświadczenia majątkowe
   Rok 2014 - Początek kadencji 1821
   Rok 2015 2275
   Rok 2016 4710
   Rok 2017 2886
   Rok 2018 3289
   Rok 2018 - Początek kadencji 1406
   Rok 2019 2233
   Rok 2020 1167
   Rok 2021 57
Zamówienia publiczne
   2006-2011 2163
     Ogłoszenia 73783
     Rozstrzygnięcia 19549
   2012 4455
     Ogłoszenia 10024
     Rozstrzygnięcia 3344
   2013 4372
     Ogłoszenia 8156
     Rozstrzygnięcia 2838
   2014 3736
     Ogłoszenia 9668
     Rozstrzygnięcia 1972
   2015 3812
     Ogłoszenia 24184
     Rozstrzygnięcia 11957
   2016 4868
     Ogłoszenia 20844
     Rozstrzygnięcia 2216
   2017 3955
     Ogłoszenia 30610
     Rozstrzygnięcia 1536
   2018 3494
     Ogłoszenia 16834
     Plan zamówień na rok 2018 794
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 195
   2019 2893
     Ogłoszenia 24390
     Plan zamówień na rok 2019 826
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 263
   2020 3561
     Ogłoszenia 17177
     Plan zamówień na rok 2020 828
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 189
   2021 708
     Ogłoszenia 5970
     Plan zamówień na rok 2021 339
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 51
     ZAPYTANIA OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 919
Praca w Starostwie
   Regulamin naboru 3670
   Wyniki naboru 4900
     2006-2013 23654
     2014-2017 4028
     2018-2021 3126
   Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 10827
     2006-2014 31821
     2015-2017 7006
     2018-2020 7237
     2021-2025 476
Wybory do Samorządu
   2010 r. 1680
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 1140
    ›    Obwieszczenie 1225
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 2188
     Uchwały 1350
     WYNIKI WYBORÓW 4769
   2014 r. 2886
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1160
     Uchwały 719
     WYNIKI WYBORÓW 1961
   2018 r. 1534
     Rekrutacja Urzędników Wyborczych 358
     Wybory do samorządu 2018 3091
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 944
   Referendum 2526
Polityka Prywatności (RODO)
   Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych 1572
Inne
   Budżet Powiatu Brzezińskiego, sprawozdania budżetowe i finansowe 3083
     2010 910
     2011 1132
     2012 1049
     2013 886
     2014 1043
     2015 1023
     2016 1009
     2017 793
     2018 494
     2019 357
     2020 227
     Sprawozdania Finansowe 524
     Sprawozdania Finansowe - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 18
     Sprawozdania Budżetowe 1421
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 3736
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2592
   Nieruchomości 2262
     2013 1219
     2014 2517
     2015 1547
     2016 234
     2017 687
     2018 1028
     2019 302
     2020 651
     2021 257
   Pozwolenie Zintegrowane 1198
   Obwieszczenia 3834
     2008 - 2011 9436
     2012 - 2013 4445
     2014 - 2017 7802
     2018 - 2022 2750
   Konkursy / Konsultacje / Spotkania 26616
   Ogłoszenia - zapytania ofertowe 8659
   Plany, programy, strategie 5343
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3675
     Ośrodki szkolenia kierowców funkcjonujące na terenie powiatu brzezińskiego 2729
     Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie powiatu brzezińskiego 7617
   Kontrole 2010
     2017 - 2021 250
    ›    2017 253
    ›    2018 258
    ›    2012 1475
     2012 - 2016 1182
    ›    2013 1398
    ›    2014 1388
    ›    2015 1211
    ›    2016 973
     2006 - 2011 14471
     Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 2542
   Majątek powiatu 4566
   Emisja Obligacji 1841
     2013 1153
     2014 820
     2015 658
     2016 247
     2017-2018 769
     2020 95
   Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności 1630
     2013-2015 1028
     2016-2018 425
     2019-2021 121
   Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej 497
     Rok 2018 275
     Rok 2019 147
     Rok 2020 95
     Rok 2021 26
   Archiwum 154
     Archiwum - uchwały Zarządu Powiatu 103
    ›    Rok 2006 78
    ›    Rok 2007 647
    ›    Rok 2008 652
    ›    Rok 2009 690
    ›    Rok 2010 609
    ›    Rok 2011 630
   Redakcja BIP 2858
Łączna liczba odwiedzin:1227924