artykuł nr 1

LXIX Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach - 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/327/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2023 r.

 

Uchwała Nr LXIX/326/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2023 - 2036

artykuł nr 2

LXVIII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach - 4 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/324/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Brzezińskiego

artykuł nr 3

LXVII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach -...

Uchwały LXVII Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Brzezinach

artykuł nr 4

LXVI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach -...

Uchwały LXVI Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Brzezinach

artykuł nr 5

LXV Sesja Nadzwyczajna V kadencji Rady Powiatu w...

Uchwały LXV Sesji Nadzwyczajnej V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach