artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa sprzętu...

Zapraszamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym„Dostawa sprzętu komputerowego , urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ramach realizacji grantu „Cyfrowy Powiat” ”

artykuł nr 7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wybór agenta emisji obligacji

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa sprzętu...

Zapraszamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym„Dostawa sprzętu komputerowego , urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ramach realizacji grantu „Cyfrowy Powiat” ”

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie robót...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe pn.: "Diagnoza...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach"