artykuł nr 1

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego

artykuł nr 2

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

artykuł nr 3

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

artykuł nr 4

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Informacja Zarządu Powiatu w Brzezinach o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

artykuł nr 5

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Informacja Zarządu Powiatu w Brzezinach o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.