artykuł nr 1

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu: Tomasz Makowski

tel.: 46 874-36-46

mail: finanse@powiat-brzeziny.pl
t.makowski@powiat-brzeziny.pl