artykuł nr 1

Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 17.03.2023 pn.: Roboty budowlane „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zad. boiska wielofunk.".