artykuł nr 1

Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji z dnia 08.03.2023 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego, położonych w Brzezinach przy ul. M. Skłodowskiej - Curie” (II postępowanie)

Adres strony internetowej postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6450c6a3-b1dc-11ed-9236-36fed59ea7dd