artykuł nr 1

MARZEC

UCHWAŁA NR 35/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2023 r.

 

UCHWAŁA NR 34/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2023 r.

 

UCHWAŁA NR 33/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej i wyboru oferty najkorzystniejszych

 

UCHWAŁA NR 32/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania na wykonanie zadania pn.: "Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach" w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach wraz z zadaszeniem boiska wielofunkcyjnego"

 

UCHWAŁA NR 31/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 15 marca 2023 r

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXVII sesję Rady Powiatu

 

UCHWAŁA NR 30/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2023 r.

 

UCHWAŁA NR 29/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej i wyboru oferty najkorzystniejszych

 

UCHWAŁA NR 28/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej i wyboru oferty najkorzystniejszych

 

UCHWAŁA NR 27/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

UCHWAŁA NR 26/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej i wyboru oferty najkorzystniejszej