artykuł nr 1

STYCZEŃ

UCHWAŁA NR 7/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 25 stycznia 2023 r.

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

 

UCHWAŁA NR 5/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

UCHWAŁA NR 2/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia mechanik pojazdów samochodowych w strukturach Szkoły Branżowej I w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

 

UCHWAŁA NR 1/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej i wyboru oferty najkorzystniejszej