artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe pn.: "Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego"