artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn.:
"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w LO w Brzezinach"

korekta ogłoszenia- dotyczy terminu dostawy

INFORMACJA - NIE DOKONANO WYBORU OFERTY - kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania

artykuł nr 2

Ogłoszenie nr 366116 - 2016 z dnia 2016-12-13 r. Brzeziny: Zakup komputerów, oprogramowania oraz sprzętu biurowo- dydaktycznego.

 

 Zakup komputerów, oprogramowania oraz sprzetu biurowo-dydaktycznego

SIWZ 

Informacja - dodano dnia 22.12.2016

PRZYPOMINAMY
ZGODNIE Z ART. 24 UST 11 WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD PRZEKAZANIA POWYZSZEJ INFORMACJI PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST 1 PKT 23

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU części II i III POSTĘPOWANIA

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Załączniki:
Załącznik 25 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe fabrycznie nowego wózka widłowego

artykuł nr 5

Ogłoszenie nr 339119 - 2016 z dnia 2016-11-08 r. Brzeziny: Zakup komputerów, oprogramowania oraz sprzętu biurowo- dydaktycznego.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostępne kategorie:
Ogłoszenia
Rozstrzygnięcia