artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont drogi powiatowej Nr 5101 E (Głowno ul. Sikorskiego - Dmosin - Kołacin) w miejscowości Nagawki w km 5+635- 5+735

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Remont drogi powiatowej Nr 5101 E (Głowno ul. Sikorskiego - Dmosin - Kołacin) w miejscowości Nagawki w km 5+635- 5+735

Numer ogłoszenia: 345024 - 2014

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015*

Numer ogłoszenia: 335966 - 2014

* - Pliki należy najpierw zapisać na dysku, następnie rozpakować (7zip lub WinRar)

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nr 1 Modernizacja nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2940 E w miejscowości Józefów, gmina Rogów Nr 2 Remont drogi powiatowej Nr 2940 E (Stefanów do drogi krajowej Nr 72) wraz z przepustem w miejscowości Józefów w km 0+950- 1+100 Nr 3 Remont drogi powiatowej Nr 1150 E (Niesułków-Dmosin) wraz z przepustem w miejscowości Dmosin Pierwszy w km 0+750- 0+900

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań p.n.: Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2935 E Grodzisk - Trzcianka zniszczonej w związku z budową autostrady A-2, Nr 2: Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 5103 E, w miejscowości Koziołki, gminie Dmosin, Nr 3: Likwidacja zadoleń na drodze powiatowej Nr 2912 E, w miejscowości Małczew, gminie Brzeziny

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.*

Numer ogłoszenia: 247690 - 2014

- Pliki należy najpierw zapisać na dysku, następnie rozpakować (7zip lub WinRar)

Dostępne kategorie:
Ogłoszenia
Rozstrzygnięcia