artykuł nr 1

Numer ogłoszenia: 345878 - 2014: Opracowanie kompletnej dokumentacji służącej do opisu i oszacowania przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach

Numer ogłoszenia: 345878 - 2014

Opracowanie kompletnej dokumentacji służącej do opisu i oszacowania przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* - Pliki należy najpierw zapisać na dysku, następnie rozpakować (7zip lub WinRar)


Odpowiedzi do SIWZ - dodano dnia 23.10.2014 r.

Odpowiedzi do SIWZ - dodano dnia 24.10.2014 r.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 3 listopada 2014 r. do godz. 10:00 w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w ofertach odpowiedzi na pytania do SIWZ. - dodano dnia 23.10.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy wydłużenia terminu składania ofert i dodania załącznika nr 8

artykuł nr 2

Numer ogłoszenia: 345024 - 2014: Remont drogi powiatowej Nr 5101 E (Głowno ul. Sikorskiego - Dmosin - Kołacin) w miejscowości Nagawki w km 5+635- 5+735

artykuł nr 3

Numer ogłoszenia: 335966 - 2014: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015

Numer ogłoszenia: 335966 - 2014

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 


Modyfikacja SIWZ* - dodane dnia 13.10.2014 r.

 

* - Pliki należy najpierw zapisać na dysku, następnie rozpakować (7zip lub WinRar)

 

artykuł nr 4

Numer ogłoszenia: 309888 - 2014: Nr 1 Modernizacja nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2940 E w miejscowości Józefów, gmina Rogów Nr 2 Remont drogi powiatowej Nr 2940 E (Stefanów do drogi krajowej Nr 72) wraz z przepustem w miejscowości Józefów w km 0+950- 1+100 Nr 3 Remont drogi powiatowej Nr 1150 E (Niesułków-Dmosin) wraz z przepustem w miejscowości Dmosin Pierwszy w km 0+750- 0+900

artykuł nr 5

Numer ogłoszenia: 277058 - 2014: Remont drogi powiatowej Nr 1150 E (Niesułków-Dmosin) wraz z przepustem w miejscowości Dmosin Pierwszy w km 0+750- 0+900

Dostępne kategorie:
Ogłoszenia
Rozstrzygnięcia