artykuł nr 1

Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg zajmuje się w imieniu Starosty Wydział Organizacji i Kadr. Skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozdziału 8-ego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach, t.j. z 3 listopada 2016 r.

Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w:

  • każdy wtorek od godz. 11:00  do 13:00  i od godz. 15:00  do 17:00

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.