artykuł nr 1

Informacja publiczna niedostępna w BIP

 

Informacja publiczna niedostępna w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzezinach, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 1330 ze zmianami).

 Wzór wniosku o wydanie informacji publicznej znajduje się poniżej: