artykuł nr 1

Sprawy Obywateli

Sprawy obywateli

W Starostwie Powiatowym w Brzezinach sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną Dla Organów Powiatu stanowiącą Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r.

Rejestracja korespondencji prowadzona jest w formie pisemnej w dzienniku korenspondecyjnym.

Sprawy przesyłane pod adres Starostwa Powiatowego w Brzezinach są rejestrowane przez sekretariat Starostwa i po dekretacji przekazywane do właściwych wydziałów Starostwa Powiatowego. Naczelnik Wydziału dekretuje sprawy do merytorycznie odpowiedzialnych pracowników. Poszczególne wydziały załatwiają sprawy, przygotowując pisemną odpowiedź, która zostaje wysłana przez sekretariat Starostwa Powiatowego. W celu uzyskania informacji, który wydział Starostwa Powiatowego przygotowuje odpowiedź na Państwa pismo, należy podać  numer pod jakim dane pismo zostało zarejestrowane w dzienniku korenspondecyjnym.

Informacji o numerze pisma uzyskać można w sekretariacie Starostwa Powiatowego
- bezpośrednio przy złożeniu pisma,
lub
- pod numerem telefonu (46) 874 11 11

W przypadku przesłania pisma faksem informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(46) 874 11 11 oraz (46) 874 20 91 - jeżeli pismo zostało skierowane do Wydziału Komunikacji i Transportu

Szczegółowych informacji o stanie spraw udzielają bezpośrednio jednostki przygotowujące odpowiedź.