artykuł nr 1

Styczeń

Uchwały Zarządu Powiatu w Brzezinach podjęte w styczniu 2021r.

artykuł nr 2

Luty

Uchwały Zarządu Powiatu w Brzezinach podjęte w lutym 2021r.

artykuł nr 3

Marzec

Uchwały Zarządu Powiatu w Brzezinach podjęte w marcu 2021r.

artykuł nr 4

Kwiecień

Uchwały Zarządu Powiatu w Brzezinach podjęte w kwietniu 2021r.

artykuł nr 5

Maj

Uchwały Zarządu Powiatu w Brzezinach podjęte w maju 2021r.