artykuł nr 1

Stanowiska Rady Powiatu

Stanowisko Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie określenia ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiegające przez teren Powiatu Brzezińskiego - przyjęte w dniu 10.03.2020 podczas XXII Sesji Rady Powiatu w Brzezinach