artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Informuję, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 11:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach, w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.  Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora DPS w Brzezinach.
4.  Sprawy różne.
5.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach
   
  Krzysztof Czułno

artykuł nr 2

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Informuję, że w dniu 9 października 2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach, w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Krzysztof Czułno

artykuł nr 3

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach, w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami CBA.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Krzysztof Czułno

artykuł nr 4

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Informuję, że w dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach, w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Zapoznanie się z petycją rodziców i nauczycieli związanych ze Szkołą Podstawową w Bogdance, dotyczącą zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pobliżu w/w szkoły.
4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców miejscowości wsi Buczek – Janinów w sprawie remontu drogi powiatowej nr 5100 E relacji Stryków – Sierżnia – Brzeziny.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Krzysztof Czułno