artykuł nr 46

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 25 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/143/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/142/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033

 

Uchwała Nr XXVIII/141/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwalę Nr XII/72/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2912 E Brzeziny - Bedoń - Andrespol - Wola Rakowa - Romanów - Tuszyn oraz udzielenia dotacji przez Powiat Brzeziński dla Miasta Brzeziny

artykuł nr 47

XXVII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 18 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/140/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 rok

 

Uchwała Nr XXVII/139/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033

artykuł nr 48

XXVI Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 29 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/138/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 r.

 

Uchwała Nr XXVI/137/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033

 

Uchwała Nr XXVI/136/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu

 

Uchwała Nr XXVI/135/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach

 

Uchwała Nr XXVI/134/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2019 rok

 

Uchwała Nr XXVI/133/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

Uchwała Nr XXVI/132/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzezinach wotum zaufania

artykuł nr 49

XXV Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 26 maja 2020 r.

Uchwała Nr XXV/131/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV /126 / 20 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z.o.o. na zakup materiałów, aparatury i sprzętu służącego bezpośredniemu usuwaniu lub ograniczaniu zagrożenia podczas panującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Uchwała Nr XXV/130/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 r.

Uchwała Nr XXV/129/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033

artykuł nr 50

XXIV, nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/128/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 r.

 

Uchwała Nr XXIV/127/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Brzeziny

 

Uchwała Nr XXIV/126/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp z.o.o. na zakup materiałów, aparatury i sprzętu służącego bezpośredniemu usuwaniu lub ograniczaniu zagrożenia podczas panującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Uchwała Nr XXIV/125/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2020 r.

 

Uchwała Nr XXIV/124/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/70/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 9 października 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach