artykuł nr 1

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 20 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI/181/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2021 r.


Uchwała Nr XXXVI/180/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2033


Uchwała Nr XXXVI/179/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2021r.

artykuł nr 2

XXXV Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 23 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/178/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2021 r.


Uchwała Nr XXXV/177/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwalę Nr XXXIII/162/20 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach


Uchwała Nr XXXV/176/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie powierzenia na rok 2021 Miastu Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego

artykuł nr 3

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 26 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/175/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2021 r.

 

Uchwała Nr XXXIV/174/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2033


Uchwała Nr XXXIV/173/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2939 E Henryków- Olsza - Rogów - ST. Kol. Rogów - ul. Strażacka.


Uchwała Nr XXXIV/172/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2938 E Przecław - Wągry - Rogów Wieś - Olsza.


Uchwała Nr XXXIV/171/21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński

artykuł nr 4

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 29 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXXIII/170/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2033

Uchwała Nr XXXIII/169/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXIII/168/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 r.

Uchwała Nr XXXIII/167/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Uchwała Nr XXXIII/166/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/165/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/164/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/163/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/162/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/161/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2021.

Uchwała Nr XXXIII/160/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linię komunikacyjną na terenie Powiatu Brzezińskiego

Uchwała Nr XXXIII/159/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie

artykuł nr 5

XXXII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 15 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXXII/158/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 r.


Uchwała Nr XXXII/157/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata


Uchwała Nr XXXII/156/20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2027”.