artykuł nr 1

Składy Komisji

KOMISJE RADY POWIATU

 

 • Komisja Rewizyjna
 1. Daniel Nawrocki - Przewodniczący
 2. Krzysztof Orłowski
 3. Jan Krakowiak
 4. Tadeusz Gendek
 5. Irena Gralewska-Jagiełło

 

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji
 1. Tadeusz Gendek - Przewodniczący
 2. Beata Kaczmarska
 3. Radzisław Kamiński
 4. Krzysztof Czułno
 5. Krzysztof Bogdański

 

 • Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
 1. Jan Krakowiak - Przewodniczący
 2. Ryszard Śliwkiewicz
 3. Daniel Nawrocki
 4. Ewa Natkańska
 5. Krzysztof Kotynia

 

 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 1. Krzysztof Orłowski - Przewodniczący
 2. Renata Kobiera
 3. Ewa Natkańska
 4. Radzisław Kamiński
 5. Krzysztof Bogdański

 

 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Krzysztof Czułno - Przewodniczący
 2. Daniel Nawrocki
 3. Bartłomiej Lipski