artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nr FN.271.3.2023 na wykonanie...

Starosta Powiatu Brzezińskiego pani Renata Kobiera zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu w zakresie audytu wewnętrznego.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie robót...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa sprzętu...

Zapraszamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym„Dostawa sprzętu komputerowego , urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ramach realizacji grantu „Cyfrowy Powiat” ”

artykuł nr 4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wybór agenta emisji obligacji

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa sprzętu...

Zapraszamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym„Dostawa sprzętu komputerowego , urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ramach realizacji grantu „Cyfrowy Powiat” ”