artykuł nr 41

Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa szybów...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa szybów windowych wraz z przebudową klatek schodowych oraz montaż dźwigów osobowych w budynkach powiatowych”, realizowanego przez Powiat Brzeziński ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) oraz ze środków PFRON.

artykuł nr 42

Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa materiałów...

Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Brzezinach"

artykuł nr 43

Zapytanie ofertowe pn.: "Przebudowa infrastruktury...

Zapraszamy do składani ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach"

artykuł nr 44

Zapytania ofertowe w postępowaniu pn.:...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

artykuł nr 45

Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: "Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Brzezińskiego"

Zapytania ofertowe w postępowaniu pn.: "Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Brzezińskiego" - załącznik do pobrania

Formularz ofertowy - załącznik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: "Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Brzezińskiego" - załącznik do pobrania