artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie usługi...

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe pn.: Modernizacja...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu: Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2023 r. - Montaż piłkochwytów.”

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa materiałów...

Zapraszamy od składania ofert w postępowaniu o nr OK.2600.15.2023

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nr FN.271.3.2023 na wykonanie...

Starosta Powiatu Brzezińskiego pani Renata Kobiera zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu w zakresie audytu wewnętrznego.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie robót...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.