artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POWER - laptopy

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POWER

  • Zapytanie ofertowe - pełna treść
  • Załącznik nr 1 - formularz oferty
  • Załącznik nr 2 - wzór umowy
  • Oświadczenie wykonawcy o statusie podatnika VAT
  • Oświadczenie o braku powiązań
  • Klauzula RODO
  • W odpowiedzi na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania ofertowego  pn. "Zakup i  dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, o treści: "W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF ("Shape The Future"), który jest optymalny kosztowo i dopuszczalny w ramach realizowanego projektu",  opowiedź: Zamawiający informuje, że przy składaniu oferty należy kierować się specyfiką zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.
  • Protokół z postępowania
artykuł nr 2

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Brzezinach Ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji"

Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji"

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POWER

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe dotyczące „Sukcesywnej dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do pojazdów i urządzeń stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego.”

Zapytanie ofertowe dotyczące „Sukcesywnej dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do pojazdów i urządzeń stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego.”