artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe pn.: "Kompletna i całościowa...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: "Kompletna i całościowa usługa serwisowa wind należących do Starostwa Powiatowego w Brzezinach"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa profesjonalnej...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Dostawa profesjonalnej drabiny do archiwum Starostwa Powiatowego w Brzezinach"

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe pn.: "Zamówienie i dostawa...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Zamówienie i dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach"

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa materiałów...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe pn. "Odbiór, transport i...

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, narzędzi oraz innego wyposażenia w związku z przeprowadzoną likwidacją zużytych składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.