artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe pn.: "Diagnoza...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe pn.: "Kredyt krótkoterminowy...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego"

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe pn.: "Sukcesywna dostawa oleju...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa materiałów...

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na materiały biurowe

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie prac...

Powiat Brzeziński zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych dachu oraz przebudowę pomieszczenia siłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5.