artykuł nr 1

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.

artykuł nr 2

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.

 

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na usługę „Sukcesywnej dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do pojazdów i urządzeń stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego.”

Zapytanie ofertowe na usługę „Sukcesywnej dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do pojazdów i urządzeń stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego.”

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na usługę stałej, rozliczanej w okresie miesięcznym informatycznej obsługi serwisowej sieci teleinformatycznej i stanowisk komputerowych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

Zapytanie ofertowe na usługę stałej, rozliczanej w okresie miesięcznym informatycznej obsługi serwisowej sieci teleinformatycznej i stanowisk komputerowych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz ze specyfikacją warunków konkursu