artykuł nr 1

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach 2023 -...

Procedura wyłonienia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzezinach wraz z kartą zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzezinach na czteroletnią kadencję 2023 - 2027

artykuł nr 2

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach 2019 - 2023