artykuł nr 1

Pismo Komisarza Wyborczego w Łodzi i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

Pismo Komisarza Wyborczego w Łodzi i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

  "W załączeniu przekazujemy, do stosownego wykorzystania, postanowienie Nr 206/2011 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 łistopada 2011 r.
  Doceniając sprawne przygotowanie i zgodne z prawem przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku składamy tą drogą serdeczne podziękowania.

  Uprzejmie prosimy o przekazanie wyrazów uznania za rzetelnie i kompetentnie wykonaną pracę członkom Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzezinach, pełnomocnikowi do spraw wyborów oraz pracownikom kierowanego przez Pana Urzędu zaangażowanym w zadania związane z organizacją wyborów."

pismo w załączniku wraz z postanowieniem Nr 206/2011

obrazek