artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Starosty, Wicestarosty i...

Oświadczenia majątkowe Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego i...

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego i Radnych Powiatu Brzezińskiego

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika...

Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek...

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje...

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty