artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu

Załączniki:
Tomasz Makowski MB
Aleksandra Frydrych MB
artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty