artykuł nr 1

Podstawa Prawna

Powiat to lokalna wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium, działający w oparciu o:

 

- rozdział VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018  poz. 995),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. nr 62, poz. 631 ze zm.).