artykuł nr 1

Jak załatwić sprawę w języku migowym?

Jak załatwić sprawę w języku migowym?

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. z 2017 r., poz. 1824) Starostwo Powiatowe w Brzezinach udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z Urzędem:


•   Poczta elektroniczna: starostwo@powiat-brzeziny.pl
•   Fax: 46 871 11 11
 

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie przysługuje prawo do skorzystania z usług:
  -  tłumacza PJM (polski język migowy).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenie jest do pobrania na dole strony i wypełnione można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w kancelarii Urzędu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511).

Załączniki:
Zgłoszenie 13 KB