Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1000922
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ146571
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 146571
   Kontakt 13439
   Status prawny 4201
   Statut Powiatu 6048
   Pomoc dla początkujących 2320
     Jak poruszać się po portalu? 900
     Jak pobierać załączniki? 900
   Jak załatwić sprawę w języku migowym? 1107
Starostwo
   Kierownictwo 8921
   Skarbnik 5153
   Sekretarz 4876
   Wydziały Starostwa 9786
     Organizacji i Kadr 2418
     Finansowy 2068
     Komunikacji i Transportu 3134
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3905
     Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 6189
     Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich 2316
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2221
     Stanowisko ds. Kontroli Finansowej 1526
     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 2590
     Zespół Radców Prawnych 1488
     Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1240
     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2172
     Inspektor Ochrony Danych Osobowych 442
   Kompetencje Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza 11217
   Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa 2921
   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 2896
   Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2020 1717
   Regulamin Organizacyjny 5211
   Regulamin Pracy 455
   Regulamin kontroli zarządczej 556
   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 898
   Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 815
Rada Powiatu
   Skład Rady Powiatu 5855
   Komisje Rady Powiatu 3030
   Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał 2544
      IV Kadencja 3708
     III Kadencja 16822
   Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji 5474
   Uchwały Rady Powiatu III Kadencji 10697
   Uchwały Rady Powiatu II Kadencja 15489
   Uchwały Rady Powiatu I Kadencja 2004
     Sesje Rady Powiatu I - X 1750
     Sesje Rady Powiatu XI - XX 1213
     Sesje Rady Powiatu XXI - XXX 1454
     Sesje Rady Powiatu XXXI - XL 1452
     Sesje Rady Powiatu XLI - L 1430
   Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2315
    ›    2010/2011 1536
     Protokoły z III Kadencji Rady Powiatu 1096
    ›    2012/2013/2014 2416
     Protokoły z IV Kadencji Rady Powiatu 934
    ›    2014-2017 1746
    ›    2018-2021 44
   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 1374
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1335
     Rok 2002 746
     Rok 2003 719
     Rok 2004 664
     Rok 2005 744
     Rok 2006 758
     Rok 2007 782
     Rok 2008 786
     Rok 2009 530
     Rok 2010 819
     Rok 2011 795
     Rok 2012 811
     Rok 2013 709
     Rok 2014 394
     Rok 2015 423
     Rok 2016 437
     Rok 2017 240
     Rok 2018 4
Zarząd Powiatu
   Skład Zarządu Powiatu 4508
   Sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu 2597
     Rok 2009 4106
     Rok 2010 4313
     Rok 2011 3833
     Rok 2012 4111
     Rok 2013 2743
     Rok 2014 1969
     Rok 2015 2593
     Rok 2016 1722
     Rok 2017 561
   Uchwały Zarządu Powiatu IV Kadencji 2155
     Rok 2014 681
     Rok 2015 2315
     Rok 2016 1839
     Rok 2017 953
     Rok 2018 306
   Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji 2945
     Rok 2010 1534
     Rok 2011 6176
     Rok 2012 4378
     Rok 2013 3642
     Rok 2014 2456
   Uchwały Zarządu Powiatu II Kadencja 32605
   Uchwały Zarządu Powiatu I Kadencja 1700
     Rok 2002 899
     Rok 2003 2100
     Rok 2004 2042
     Rok 2005 1449
     Rok 2006 1641
Zarządzenia Starosty
   2002 - 2012 916
     Rok 2002 3972
     Rok 2003 2062
     Rok 2004 2603
     Rok 2005 2447
     Rok 2006 3554
     Rok 2007 2109
     Rok 2008 2648
     Rok 2009 2991
     Rok 2010 3956
     Rok 2011 1992
     Rok 2012 778
   2013 - 2015 1357
     Rok 2013 728
     Rok 2014 749
     Rok 2015 892
   2016 - 2020 1354
     Rok 2016 870
     Rok 2017 692
     Rok 2018 334
Jednostki Organizacyjne
   Wykaz jednostek 6807
Sprawy Obywateli
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. 2491
   Sprawy Obywateli 2148
   Informacja Publiczna Niedostępna w BIP 2153
   Karty Usług - Starostwa Powiatowego w Brzezinach 1448
     Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami 1796
     Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 962
     Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich 869
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1067
   Petycje 716
     Rejestr 2015-2020 412
   Lobbing 644
   Zgłoszenia Budowy 865
     Rejestr 2015-2020 798
   Nieodpłatna pomoc prawna 1095
Oswiadczenia majątkowe
   2003-2011 983
     Rok 2003 2418
     Rok 2004 1906
     Rok 2005 3438
     Rok 2006 4444
     Rok 2007 2767
     Rok 2008 2518
     Rok 2009 2529
     Rok 2010 - Koniec kadencji 3649
     Rok 2010 - Początek kandencji 2392
     Rok 2011 2842
   Rok 2012 3817
   Rok 2013 3341
   Rok 2014 1995
   Rok 2014 - Początek kadencji 1322
   Rok 2015 1781
   Rok 2016 1834
   Rok 2017 1548
   Rok 2018 269
Zamówienia publiczne
   2006-2011 1744
     Ogłoszenia 70791
     Rozstrzygnięcia 17028
   2012 4087
     Ogłoszenia 9398
     Rozstrzygnięcia 2863
   2013 4004
     Ogłoszenia 7548
     Rozstrzygnięcia 2277
   2014 3343
     Ogłoszenia 9082
     Rozstrzygnięcia 1554
   2015 3397
     Ogłoszenia 19065
     Rozstrzygnięcia 6911
   2016 4504
     Ogłoszenia 19846
     Rozstrzygnięcia 1761
   2017 3442
     Ogłoszenia 24206
     Rozstrzygnięcia 1289
   2018 1885
     Ogłoszenia 8091
     Plan zamówień na rok 2018 441
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 13
Praca w Starostwie
   Regulamin naboru 2919
   Wyniki naboru 3086
     2006-2013 21962
     2014-2017 3326
     2018-2021 532
   Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 6508
     2006-2014 30526
     2015-2017 6326
     2018-2020 1642
Wybory do Samorządu
   2010 r. 1276
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 991
    ›    Obwieszczenie 1012
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1921
     Uchwały 1201
     WYNIKI WYBORÓW 1571
   2014 r. 2377
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 886
     Uchwały 570
     WYNIKI WYBORÓW 1096
   2018 73
     Rekrutacja Urzędników Wyborczych 64
   Referendum 2106
Polityka Prywatności (RODO)
   Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych 105
Inne
   Budżet Powiatu Brzezińskiego 2061
     2010 697
     2011 959
     2012 887
     2013 720
     2014 814
     2015 824
     2016 773
     2017 558
     2018 105
     Sprawozdania Budżetowe 243
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 3130
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2165
   Nieruchomości 1596
     2013 1028
     2014 1214
     2015 1234
     2016 65
     2017 386
     2018 87
   Pozwolenie Zintegrowane 763
   Obwieszczenia 3050
     2008 - 2011 8150
     2012 - 2013 3666
     2014 - 2017 5676
     2018 - 2022 355
   Konkursy / Konsultacje / Spotkania 18116
   Plany, programy, strategie 4713
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3000
     Ośrodki szkolenia kierowców funkcjonujące na terenie powiatu brzezińskiego 1875
     Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie powiatu brzezińskiego 4706
   Kontrole 1604
     2017 - 2021 10
    ›    2017 7
    ›    2018 13
    ›    2012 1179
     2012 - 2016 1017
    ›    2013 1077
    ›    2014 1087
    ›    2015 885
    ›    2016 699
     2006 - 2011 13647
     Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 1957
   Majątek powiatu 3829
   Emisja Obligacji 1416
     2013 975
     2014 674
     2015 490
     2016 62
     2017 470
   Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności 1260
     2013-2015 898
     2016-2018 299
   Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej 80
     Rok 2018 43
   Redakcja BIP 2346