Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1054713
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ169675
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 169675
   Kontakt 14807
   Status prawny 4439
   Statut Powiatu 6539
   Pomoc dla początkujących 2504
     Jak poruszać się po portalu? 967
     Jak pobierać załączniki? 963
   Jak załatwić sprawę w języku migowym? 1317
Starostwo
   Kierownictwo 10302
   Przewodniczący Rady Powiatu 271
   Skarbnik 5820
   Sekretarz 5465
   Wydziały Starostwa 11038
     Organizacji i Kadr 2755
     Finansowy 2345
     Komunikacji i Transportu 3591
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 4630
     Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 7091
     Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 2609
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3041
     Stanowisko ds. Kontroli Finansowej 1679
     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 3055
     Zespół Radców Prawnych 1665
     Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1382
     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2845
     Inspektor Ochrony Danych Osobowych 624
     Administrator Systemów Informatycznych 120
   Kompetencje Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza 13279
   Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa 3190
   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 3679
   Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2020 2004
   Regulamin Organizacyjny 5805
   Regulamin Pracy 769
   Regulamin kontroli zarządczej 888
   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 1087
   Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 964
   Powiatowa Rada Rynku Pracy w Brzezinach 146
Rada Powiatu
   Skład Rady Powiatu 8062
   Komisje Rady Powiatu 3570
   Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał 3805
     V Kadencja 1520
      IV Kadencja 4130
     III Kadencja 17151
   Uchwały Rady Powiatu V Kadencji 1165
   Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji 6724
   Uchwały Rady Powiatu III Kadencji 11112
   Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2761
    ›    2010/2011 1612
     Protokoły z III Kadencji Rady Powiatu 1228
    ›    2012/2013/2014 2574
     Protokoły z IV Kadencji Rady Powiatu 1136
    ›    2014-2017 1993
    ›    2018 294
     Protokoły z V Kadencji Rady Powiatu 142
    ›    2018 - 2023 164
   Imienne Wykazy Głosowań 172
     2018 100
     2019 168
   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 1527
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1478
     Rok 2002 796
     Rok 2003 785
     Rok 2004 727
     Rok 2005 783
     Rok 2006 821
     Rok 2007 826
     Rok 2008 832
     Rok 2009 576
     Rok 2010 874
     Rok 2011 832
     Rok 2012 879
     Rok 2013 752
     Rok 2014 446
     Rok 2015 478
     Rok 2016 517
     Rok 2017 393
     Rok 2018 73
     Rok 2019 34
   Interpelacje Radnych 223
     2019 296
   Informacje dla mieszkańców Powiatu 104
   Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach 98
Zarząd Powiatu
   Skład Zarządu Powiatu 5553
   Sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu 3002
     Rok 2009 4213
     Rok 2010 4450
     Rok 2011 4069
     Rok 2012 4314
     Rok 2013 2838
     Rok 2014 2063
     Rok 2015 2917
     Rok 2016 2275
     Rok 2017 872
     Rok 2018 212
     Rok 2019 144
   Uchwały Zarządu Powiatu V Kadencji 597
     Rok 2018 293
     Rok 2019 551
   Uchwały Zarządu Powiatu IV Kadencji 2693
     Rok 2014 767
     Rok 2015 2445
     Rok 2016 2052
     Rok 2017 1148
     Rok 2018 1085
   Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji 3166
     Rok 2010 1595
     Rok 2011 6280
     Rok 2012 4457
     Rok 2013 3743
     Rok 2014 2554
   Uchwały Zarządu Powiatu II Kadencja 32930
Zarządzenia Starosty
   2015 1526
     Rok 2015 974
   2016 - 2020 2063
     Rok 2016 986
     Rok 2017 839
     Rok 2018 749
     Rok 2019 494
Jednostki Organizacyjne
   Wykaz jednostek 7754
Sprawy Obywateli
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. 2699
   Sprawy Obywateli 2331
   Informacja Publiczna Niedostępna w BIP 2291
   Karty Usług - Starostwa Powiatowego w Brzezinach 1704
     Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2179
     Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 1105
     Wydział Komunikacji i Transportu 1118
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1196
   Petycje 916
     Rejestr 2015-2020 568
     Inne petycje 32
   Lobbing 745
   Zgłoszenia Budowy 1084
     Rejestr 2015-2020 995
   Nieodpłatna pomoc prawna 1550
   Konsultacje Społeczne 82
Oswiadczenia majątkowe
   Rok 2014 - Początek kadencji 1496
   Rok 2015 1946
   Rok 2016 3127
   Rok 2017 2469
   Rok 2018 2563
   Rok 2018 - Początek kadencji 910
   Rok 2019 915
Zamówienia publiczne
   2006-2011 1872
     Ogłoszenia 71591
     Rozstrzygnięcia 17219
   2012 4200
     Ogłoszenia 9517
     Rozstrzygnięcia 2939
   2013 4109
     Ogłoszenia 7647
     Rozstrzygnięcia 2348
   2014 3455
     Ogłoszenia 9214
     Rozstrzygnięcia 1621
   2015 3520
     Ogłoszenia 21474
     Rozstrzygnięcia 9459
   2016 4613
     Ogłoszenia 20024
     Rozstrzygnięcia 1817
   2017 3638
     Ogłoszenia 29509
     Rozstrzygnięcia 1366
   2018 3112
     Ogłoszenia 16222
     Plan zamówień na rok 2018 617
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 88
   2019 2452
     Ogłoszenia 20325
     Plan zamówień na rok 2019 620
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 129
   2020 35
     Ogłoszenia 29
     Plan zamówień na rok 2020 25
     Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2
Praca w Starostwie
   Regulamin naboru 3225
   Wyniki naboru 4252
     2006-2013 22469
     2014-2017 3601
     2018-2021 2254
   Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 9174
     2006-2014 30969
     2015-2017 6546
     2018-2020 5222
Wybory do Samorządu
   2010 r. 1446
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 1060
    ›    Obwieszczenie 1098
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 2073
     Uchwały 1259
     WYNIKI WYBORÓW 4440
   2014 r. 2608
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1054
     Uchwały 645
     WYNIKI WYBORÓW 1785
   2018 r. 1279
     Rekrutacja Urzędników Wyborczych 274
     Wybory do samorządu 2018 2978
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 755
   Referendum 2243
Polityka Prywatności (RODO)
   Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych 648
Inne
   Budżet Powiatu Brzezińskiego, sprawozdania budżetowe i finansowe 2494
     2010 747
     2011 1005
     2012 938
     2013 768
     2014 874
     2015 878
     2016 838
     2017 641
     2018 313
     2019 147
     Sprawozdania Finansowe 178
     Sprawozdania Budżetowe 671
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 3282
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2344
   Nieruchomości 1794
     2013 1108
     2014 1281
     2015 1339
     2016 114
     2017 538
     2018 729
     2019 91
     2020 3
   Pozwolenie Zintegrowane 925
   Obwieszczenia 3344
     2008 - 2011 8627
     2012 - 2013 3740
     2014 - 2017 6182
     2018 - 2022 988
   Konkursy / Konsultacje / Spotkania 21431
   Ogłoszenia - zapytania ofertowe 975
   Plany, programy, strategie 4906
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3255
     Ośrodki szkolenia kierowców funkcjonujące na terenie powiatu brzezińskiego 2385
     Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie powiatu brzezińskiego 7086
   Kontrole 1765
     2017 - 2021 111
    ›    2017 138
    ›    2018 134
    ›    2012 1238
     2012 - 2016 1071
    ›    2013 1146
    ›    2014 1144
    ›    2015 953
    ›    2016 758
     2006 - 2011 13727
     Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 2242
   Majątek powiatu 4139
   Emisja Obligacji 1560
     2013 1029
     2014 721
     2015 563
     2016 132
     2017-2018 602
   Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności 1392
     2013-2015 948
     2016-2018 341
     2019-2021 35
   Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej 220
     Rok 2018 157
     Rok 2019 28
   Redakcja BIP 2528