Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN956366
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ140002
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 140002
   Kontakt 13032
   Status prawny 4111
   Statut Powiatu 5877
   Pomoc dla początkujących 2243
     Jak poruszać się po portalu? 864
     Jak pobierać załączniki? 858
   Jak załatwić sprawę w języku migowym? 1049
Starostwo
   Kierownictwo 8736
   Skarbnik 5023
   Sekretarz 4763
   Wydziały Starostwa 9530
     Organizacji i Kadr 2339
     Finansowy 1996
     Komunikacji i Transportu 2957
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3741
     Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 5848
     Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich 2231
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2097
     Stanowisko ds. Kontroli Finansowej 1488
     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 2464
     Zespół Radców Prawnych 1439
     Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1208
     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 1936
     Administrator Bezpieczeństwa Informacji 376
   Kompetencje Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza 10587
   Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa 2834
   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 2508
   Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2020 1620
   Regulamin Organizacyjny 5041
   Regulamin Pracy 389
   Regulamin kontroli zarządczej 447
   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 795
   Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 710
Rada Powiatu
   Skład Rady Powiatu 5659
   Komisje Rady Powiatu 2957
   Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał 2263
      IV Kadencja 3390
     III Kadencja 16694
   Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji 5023
   Uchwały Rady Powiatu III Kadencji 10559
   Uchwały Rady Powiatu II Kadencja 15289
   Uchwały Rady Powiatu I Kadencja 1955
     Sesje Rady Powiatu I - X 1710
     Sesje Rady Powiatu XI - XX 1155
     Sesje Rady Powiatu XXI - XXX 1409
     Sesje Rady Powiatu XXXI - XL 1389
     Sesje Rady Powiatu XLI - L 1373
   Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2203
    ›    2010/2011 1481
     Protokoły z III Kadencji Rady Powiatu 1072
    ›    2012/2013/2014 2373
     Protokoły z IV Kadencji Rady Powiatu 843
    ›    2014-2017 1638
   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 1317
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1279
     Rok 2002 713
     Rok 2003 688
     Rok 2004 635
     Rok 2005 708
     Rok 2006 719
     Rok 2007 726
     Rok 2008 749
     Rok 2009 511
     Rok 2010 779
     Rok 2011 766
     Rok 2012 757
     Rok 2013 674
     Rok 2014 364
     Rok 2015 392
     Rok 2016 401
     Rok 2017 203
Zarząd Powiatu
   Skład Zarządu Powiatu 4320
   Sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu 2493
     Rok 2009 4035
     Rok 2010 4193
     Rok 2011 3792
     Rok 2012 4041
     Rok 2013 2701
     Rok 2014 1916
     Rok 2015 2442
     Rok 2016 1613
     Rok 2017 477
   Uchwały Zarządu Powiatu IV Kadencji 1938
     Rok 2014 647
     Rok 2015 2265
     Rok 2016 1739
     Rok 2017 841
     Rok 2018 50
   Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji 2879
     Rok 2010 1499
     Rok 2011 6104
     Rok 2012 4322
     Rok 2013 3573
     Rok 2014 2406
   Uchwały Zarządu Powiatu II Kadencja 32490
   Uchwały Zarządu Powiatu I Kadencja 1641
     Rok 2002 868
     Rok 2003 2064
     Rok 2004 1975
     Rok 2005 1411
     Rok 2006 1598
Zarządzenia Starosty
   2002 - 2012 858
     Rok 2002 3884
     Rok 2003 1998
     Rok 2004 2539
     Rok 2005 2386
     Rok 2006 3470
     Rok 2007 2059
     Rok 2008 2595
     Rok 2009 2928
     Rok 2010 3908
     Rok 2011 1946
     Rok 2012 753
   2013 - 2015 1303
     Rok 2013 694
     Rok 2014 714
     Rok 2015 851
   2016 - 2020 1058
     Rok 2016 817
     Rok 2017 641
     Rok 2018 37
Jednostki Organizacyjne
   Wykaz jednostek 6565
Sprawy Obywateli
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. 2427
   Sprawy Obywateli 2064
   Informacja Publiczna Niedostępna w BIP 2102
   Karty Usług - Starostwa Powiatowego w Brzezinach 1362
     Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami 1615
     Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 911
     Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich 810
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1026
   Petycje 661
     Rejestr 2015-2020 383
   Lobbing 597
   Zgłoszenia Budowy 791
     Rejestr 2015-2020 749
   Nieodpłatna pomoc prawna 1011
Oswiadczenia majątkowe
   2003-2011 935
     Rok 2003 2382
     Rok 2004 1873
     Rok 2005 3362
     Rok 2006 4364
     Rok 2007 2706
     Rok 2008 2482
     Rok 2009 2496
     Rok 2010 - Koniec kadencji 3527
     Rok 2010 - Początek kandencji 2347
     Rok 2011 2793
   Rok 2012 3752
   Rok 2013 3251
   Rok 2014 1938
   Rok 2014 - Początek kadencji 1257
   Rok 2015 1716
   Rok 2016 1669
   Rok 2017 1000
Zamówienia publiczne
   2006-2011 1687
     Ogłoszenia 70631
     Rozstrzygnięcia 16937
   2012 4055
     Ogłoszenia 9361
     Rozstrzygnięcia 2824
   2013 3959
     Ogłoszenia 7515
     Rozstrzygnięcia 2247
   2014 3298
     Ogłoszenia 9036
     Rozstrzygnięcia 1522
   2015 3348
     Ogłoszenia 18453
     Rozstrzygnięcia 6254
   2016 4435
     Ogłoszenia 19776
     Rozstrzygnięcia 1718
   2017 3292
     Ogłoszenia 20748
     Rozstrzygnięcia 1199
   2018 561
     Ogłoszenia 2057
     Plan zamówień na rok 2018 161
Praca w Starostwie
   Regulamin naboru 2784
   Wyniki naboru 2606
     2006-2013 21767
     2014-2017 3183
   Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 5617
     2006-2014 30385
     2015-2017 6194
     2018-2020 541
Wybory do Samorządu
   2010 r. 1226
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 964
    ›    Obwieszczenie 959
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1891
     Uchwały 1168
     WYNIKI WYBORÓW 1542
   2014 r. 2310
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 842
     Uchwały 528
     WYNIKI WYBORÓW 1044
   Referendum 2058
Inne
   Budżet Powiatu Brzezińskiego 1963
     2010 673
     2011 920
     2012 864
     2013 701
     2014 780
     2015 785
     2016 711
     2017 499
     Sprawozdania Budżetowe 161
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 3064
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2112
   Nieruchomości 1499
     2013 999
     2014 1187
     2015 1167
     2016 41
     2017 202
   Pozwolenie Zintegrowane 697
   Obwieszczenia 2921
     2008 - 2011 8065
     2012 - 2013 3633
     2014 - 2017 5546
     2018 - 2022 111
   Konkursy / Konsultacje / Spotkania 17206
   Plany, programy, strategie 4627
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2903
     Ośrodki szkolenia kierowców funkcjonujące na terenie powiatu brzezińskiego 1694
     Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie powiatu brzezińskiego 4320
   Kontrole 1529
    ›    2012 1140
     2012 - 2016 971
    ›    2013 1031
    ›    2014 1041
    ›    2015 840
    ›    2016 652
     2006 - 2011 13609
     Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 1864
   Majątek powiatu 3749
   Emisja Obligacji 1354
     2013 945
     2014 644
     2015 469
     2016 41
     2017 415
   Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności 1208
     2013-2015 876
     2016-2018 268
   Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej 38
     Rok 2018 17
   Redakcja BIP 2280