Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN988049
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ144531
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 144531
   Kontakt 13294
   Status prawny 4182
   Statut Powiatu 5995
   Pomoc dla początkujących 2305
     Jak poruszać się po portalu? 898
     Jak pobierać załączniki? 896
   Jak załatwić sprawę w języku migowym? 1100
Starostwo
   Kierownictwo 8879
   Skarbnik 5129
   Sekretarz 4851
   Wydziały Starostwa 9703
     Organizacji i Kadr 2402
     Finansowy 2055
     Komunikacji i Transportu 3076
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3852
     Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 6083
     Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich 2303
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2180
     Stanowisko ds. Kontroli Finansowej 1519
     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 2558
     Zespół Radców Prawnych 1480
     Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1233
     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2108
     Administrator Bezpieczeństwa Informacji 431
   Kompetencje Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza 11003
   Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa 2901
   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 2778
   Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2020 1696
   Regulamin Organizacyjny 5167
   Regulamin Pracy 439
   Regulamin kontroli zarządczej 536
   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 885
   Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 803
Rada Powiatu
   Skład Rady Powiatu 5799
   Komisje Rady Powiatu 3017
   Sesje Rady Powiatu i Projekty Uchwał 2449
      IV Kadencja 3599
     III Kadencja 16806
   Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji 5346
   Uchwały Rady Powiatu III Kadencji 10670
   Uchwały Rady Powiatu II Kadencja 15451
   Uchwały Rady Powiatu I Kadencja 1994
     Sesje Rady Powiatu I - X 1747
     Sesje Rady Powiatu XI - XX 1209
     Sesje Rady Powiatu XXI - XXX 1450
     Sesje Rady Powiatu XXXI - XL 1448
     Sesje Rady Powiatu XLI - L 1419
   Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2279
    ›    2010/2011 1534
     Protokoły z III Kadencji Rady Powiatu 1093
    ›    2012/2013/2014 2414
     Protokoły z IV Kadencji Rady Powiatu 900
    ›    2014-2017 1718
   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 1359
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1321
     Rok 2002 744
     Rok 2003 717
     Rok 2004 658
     Rok 2005 741
     Rok 2006 756
     Rok 2007 777
     Rok 2008 784
     Rok 2009 528
     Rok 2010 816
     Rok 2011 793
     Rok 2012 809
     Rok 2013 706
     Rok 2014 391
     Rok 2015 419
     Rok 2016 431
     Rok 2017 234
Zarząd Powiatu
   Skład Zarządu Powiatu 4467
   Sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu 2576
     Rok 2009 4099
     Rok 2010 4251
     Rok 2011 3827
     Rok 2012 4097
     Rok 2013 2738
     Rok 2014 1959
     Rok 2015 2530
     Rok 2016 1691
     Rok 2017 547
   Uchwały Zarządu Powiatu IV Kadencji 2097
     Rok 2014 675
     Rok 2015 2306
     Rok 2016 1812
     Rok 2017 932
     Rok 2018 219
   Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji 2931
     Rok 2010 1531
     Rok 2011 6170
     Rok 2012 4370
     Rok 2013 3639
     Rok 2014 2445
   Uchwały Zarządu Powiatu II Kadencja 32584
   Uchwały Zarządu Powiatu I Kadencja 1688
     Rok 2002 896
     Rok 2003 2096
     Rok 2004 2036
     Rok 2005 1446
     Rok 2006 1637
Zarządzenia Starosty
   2002 - 2012 903
     Rok 2002 3953
     Rok 2003 2057
     Rok 2004 2596
     Rok 2005 2442
     Rok 2006 3542
     Rok 2007 2106
     Rok 2008 2642
     Rok 2009 2982
     Rok 2010 3952
     Rok 2011 1990
     Rok 2012 775
   2013 - 2015 1344
     Rok 2013 725
     Rok 2014 743
     Rok 2015 885
   2016 - 2020 1326
     Rok 2016 855
     Rok 2017 684
     Rok 2018 314
Jednostki Organizacyjne
   Wykaz jednostek 6732
Sprawy Obywateli
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. 2477
   Sprawy Obywateli 2132
   Informacja Publiczna Niedostępna w BIP 2142
   Karty Usług - Starostwa Powiatowego w Brzezinach 1417
     Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami 1706
     Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 946
     Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich 853
     Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1062
   Petycje 708
     Rejestr 2015-2020 410
   Lobbing 635
   Zgłoszenia Budowy 850
     Rejestr 2015-2020 790
   Nieodpłatna pomoc prawna 1082
Oswiadczenia majątkowe
   2003-2011 972
     Rok 2003 2416
     Rok 2004 1904
     Rok 2005 3431
     Rok 2006 4433
     Rok 2007 2756
     Rok 2008 2515
     Rok 2009 2525
     Rok 2010 - Koniec kadencji 3620
     Rok 2010 - Początek kandencji 2389
     Rok 2011 2832
   Rok 2012 3804
   Rok 2013 3311
   Rok 2014 1982
   Rok 2014 - Początek kadencji 1313
   Rok 2015 1773
   Rok 2016 1795
   Rok 2017 1419
Zamówienia publiczne
   2006-2011 1733
     Ogłoszenia 70758
     Rozstrzygnięcia 17017
   2012 4084
     Ogłoszenia 9395
     Rozstrzygnięcia 2859
   2013 3991
     Ogłoszenia 7544
     Rozstrzygnięcia 2275
   2014 3335
     Ogłoszenia 9077
     Rozstrzygnięcia 1552
   2015 3388
     Ogłoszenia 18825
     Rozstrzygnięcia 6655
   2016 4490
     Ogłoszenia 19835
     Rozstrzygnięcia 1758
   2017 3414
     Ogłoszenia 22866
     Rozstrzygnięcia 1274
   2018 1399
     Ogłoszenia 5716
     Plan zamówień na rok 2018 380
Praca w Starostwie
   Regulamin naboru 2896
   Wyniki naboru 3026
     2006-2013 21923
     2014-2017 3304
     2018-2021 462
   Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 6291
     2006-2014 30500
     2015-2017 6312
     2018-2020 1383
Wybory do Samorządu
   2010 r. 1269
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 989
    ›    Obwieszczenie 1010
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 1918
     Uchwały 1199
     WYNIKI WYBORÓW 1563
   2014 r. 2364
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzezinach 881
     Uchwały 567
     WYNIKI WYBORÓW 1081
   2018 54
     Rekrutacja Urzędników Wyborczych 53
   Referendum 2097
Inne
   Budżet Powiatu Brzezińskiego 2034
     2010 696
     2011 957
     2012 886
     2013 718
     2014 811
     2015 818
     2016 772
     2017 552
     2018 67
     Sprawozdania Budżetowe 231
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 3127
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2158
   Nieruchomości 1572
     2013 1026
     2014 1212
     2015 1223
     2016 64
     2017 324
     2018 58
   Pozwolenie Zintegrowane 741
   Obwieszczenia 3029
     2008 - 2011 8139
     2012 - 2013 3664
     2014 - 2017 5624
     2018 - 2022 280
   Konkursy / Konsultacje / Spotkania 17816
   Plany, programy, strategie 4700
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2987
     Ośrodki szkolenia kierowców funkcjonujące na terenie powiatu brzezińskiego 1813
     Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie powiatu brzezińskiego 4559
   Kontrole 1574
    ›    2012 1175
     2012 - 2016 987
    ›    2013 1072
    ›    2014 1083
    ›    2015 881
    ›    2016 690
     2006 - 2011 13640
     Plan Kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 1939
   Majątek powiatu 3814
   Emisja Obligacji 1407
     2013 973
     2014 673
     2015 489
     2016 61
     2017 468
   Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności 1251
     2013-2015 897
     2016-2018 298
   Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej 71
     Rok 2018 38
   Redakcja BIP 2331