Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia

Przetarg - ”Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej Nr 2913 E z ...

Ogłoszenie nr 555491 SIWZ + załączniki 1-6 i załączniki 11-12 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego

Utworzony: 2018-05-10 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 13:53

2. IV Kadencja

Zwołanie LXIII, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - IV Kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) zapraszam na LXIII nadzwyczajną sesję IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w s...

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 13:51

3. Rejestr 2015-2020

Rejestr zgłoszeń budowlanych

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy (przebudowy) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowy wolno stojących stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2 i budowy (rozbudowy) sieci: elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Utworzony: 2016-01-13 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 13:48

4. Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji

LXII Sesja Rady Powiatu - 9 maja 2018r.

Uchwała Nr LXII/253/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Załącznik nr 1 do uchwały ...

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 10:39

5. Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji

LXI Sesja Rady Powiatu - 27 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LXI/251/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskieg...

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 10:21

6. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 17 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 51/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: §1. Przyjmuje się stanowiące załączniki do uchwały, projekty uchwał Rady Powiatu w Brzez...

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 22:47

7. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 49/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2018 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 pkt 1, oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu...

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 22:46

8. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 46/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 36/18 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2018 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 pkt 1, oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Zarząd Po...

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 22:41

9. Ogłoszenia

Przetarg - ”Remont ubytków na drogach Powiatu Brzezińskiego”

Ogłoszenie nr 560080 SIWZ + załączniki 1-6 i załączniki 9-10 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 14:03

10. Konkursy / Konsultacje / Spotkania

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że, uchwałą z dnia 17 maja 2018r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Święto Powiatu – Dzień Matki Ojczyzny” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat&r...

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-05-17 10:09

11. Ogłoszenia

Przetarg - ”Modernizacja drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Władysławow...

Ogłoszenie nr 547774 SIWZ + załączniki 1-6 i 11-12 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ Informacja po otwarciu ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-05-16 16:00

12. 2018-2020

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Ins...

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektora/Podinspektora w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 15:29

13. 2018-2021

Informacja o wyniku naboru kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach ...

Informacja o wyniku naboru kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny na stanowisko Inspektora/Podinspektora w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

Utworzony: 2018-02-26 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 14:08

14. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 4 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 43/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 4 maja 2018 r. sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach czynności związanych z realizacją programu „Aktywny samorząd” oraz wprowadzenia „Szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków w 2018 roku”. Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), umowy nr AS3/000026/05/D w...

Utworzony: 2018-05-10 | Zmodyfikowany: 2018-05-10 19:06

15. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2017 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z 2018 r. poz. 130] oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077], w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w spr...

Utworzony: 2018-05-10 | Zmodyfikowany: 2018-05-10 18:57

16. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 18 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 40/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr LVI...

Utworzony: 2018-05-10 | Zmodyfikowany: 2018-05-10 18:56

17. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 36/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2018 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 pkt 1, oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Pow...

Utworzony: 2018-05-10 | Zmodyfikowany: 2018-05-10 15:37

18. 2018

ZAWIADOMIENIE O OGLĘDZINACH NIERUCHOMOŚCI

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 2 miasto Brzeziny, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 229/2 o pow. 0,0166 ha informuję, iż w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 7:40 odbędą się oględziny ww. nieruchomości. PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

Utworzony: 2018-05-10 | Zmodyfikowany: 2018-05-10 11:23

19. Konkursy / Konsultacje / Spotkania

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Święto Powiatu - Dzień Matki Ojczyzny&r...

Utworzony: 2018-05-09 | Zmodyfikowany: 2018-05-09 22:05

20. IV Kadencja

Zwołanie LXII, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - IV Kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) zwołuję LXII nadzwyczajną sesję IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3.Podjęcie uchwały w sprawie zmi...

Utworzony: 2018-05-08 | Zmodyfikowany: 2018-05-08 15:49