Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia

Przetarg - ”Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowościach Przyłęk Du...

Ogłoszenie nr 584171 SIWZ Załączniki 1-6 i 11-12 do SIWZ Załącznik 7 do SIWZ Załącznik 8 do SIWZ Załącznik 9 do SIWZ Załącznik 10 do SIWZ Informacja po otwarciu ofert

Utworzony: 2018-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:32

2. Ogłoszenia

Przetarg - ”Remont ubytków na drogach Powiatu Brzezińskiego”

Ogłoszenie nr 571562 SIWZ Załączniki nr 1-6 i 9-10 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Informacja po otwarciu ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 13:56

3. 2018-2020

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Ins...

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektora/Podinspektora ds. promocji w Starostwie Powiatowym w Brzezinach PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Utworzony: 2018-07-18 | Zmodyfikowany: 2018-07-18 16:04

4. 2018

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, za okres: od ...

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, za okres: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zarządzonej przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach: - prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - poprawność wykonania modernizacji EGiB dla obrębów finansowanych ze środków Wojewody, - poprawność stosowania procedur administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przy modernizacji EGiB, - sprawdzenie rea...

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 12:14

5. 2015

Grudzień

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 12:11

6. 2016

Grudzień

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 12:11

7. Rok 2018

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 10:15

8. Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji

LXV Sesja Rady Powiatu - 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LXV/265/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” i pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000 ), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. la, lb, art. 72 ustawy z ...

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 11:59

9. IV Kadencja

Zwołanie LXV, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - IV Kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000) zwołuję na LXV, nadzwyczajną sesję IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w ...

Utworzony: 2018-06-26 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 11:58

10. 2018

Budżet Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok

Uchwała Nr LXV/263/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w dochodach...

Utworzony: 2018-03-27 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 22:23

11. Strona główna

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzezińskiego

Starostwo Powiatowe w Brzezinach 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 tel./fax: (46) 874-11-11 powiat-brzeziny.pl ePUAP: skrytka: /17c0pa6dnz/skrytka Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

Utworzony: 2006-05-26 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 21:56

12. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 63/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 5 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018. poz. 995 i poz. 1000) oraz art. 10 ust.l pkt 6 i art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 26 czerwca 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018r. poz. 996 i poz. 1000), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: ...

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 15:48

13. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 61/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2018 r. Na podstawie art. 32 ust. .2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz art. 257 pkt 1, oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r ., poz. 1000), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w...

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 15:47

14. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 60/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont ubytków na drogach Powiatu Brzezińskiego” Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 i poz. 1000) oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień ...

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 15:36

15. Ogłoszenia

Przetarg - ”Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowościach Przyłęk Du...

Ogłoszenie nr 574112 SIWZ Załączniki 1-6 i 11-12 do SIWZ Załącznik 7 do SIWZ Załącznik 8 do SIWZ Załącznik 9 do SIWZ Załącznik 10 do SIWZ Informacja po otwarciu ofert Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 15:14

16. Ogłoszenia

Przetarg - ”Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej Nr 2913 E z ...

Ogłoszenie nr 555491 SIWZ + załączniki 1-6 i załączniki 11-12 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego Informacja po otwarciu ofert Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą Oświadczenie - zgoda na wydłużenie terminu związania ofertą Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2018-05-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 14:58

17. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

IODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Radosław Kubicki mail: iodo@powiat-brzeziny.pl tel. (46) 874-36-29 1. Do zadań IODO należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. IODO wykonuje, w szczególności przez realizację zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/...

Utworzony: 2016-11-18 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:13

18. Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

DR

Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Naczelnik Wydziału: Michał Gessek tel. (46) 874-00-90 1.Do zadań Wydziału w zakresie drogownictwa i inżynierii ruchu oraz nadzoru nad stałą i czasową organizacją ruchu drogowego należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych; 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych; 3) utrzymywanie nawierzchni d...

Utworzony: 2006-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:11

19. Kontakt

Dane Kontaktowe

Przewodniczący Rady Powiatu tel. (46) 874-36-29 - (Biuro Rady) tel./fax (46) 874-11-11 - (Sekretariat) Starostwo Powiatowe w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny starostwo@powiat-brzeziny.pl ePUAP Adres skrytki: /17c0pa6dnz/skrytka Sekretariat tel./fax: 46 874-11-11 starostwo@powiat-brzeziny.pl Starosta tel./fax: 46 874-11-11 starosta@powiat-brzeziny.pl Wicestarosta tel./fax: 46 874-11-11 wicestarosta@powiat-brzeziny.pl Sekretarz tel.: 46 874-11-10 sekretarz@powiat-brzeziny.pl Skar...

Utworzony: 2006-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 09:31

20. Rejestr 2015-2020

Rejestr zgłoszeń budowlanych

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy (przebudowy) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowy wolno stojących stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2 i budowy (rozbudowy) sieci: elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Utworzony: 2016-01-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-03 08:59