Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Uchwały Rady Powiatu V Kadencji

XII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 20 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XII/75/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032 Uchwała Nr XII/74/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r. Uchwała Nr XII/73/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2934 E Droga...

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 10:05

2. Ogłoszenia - zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne ścinki drzew rosnących w pasach dróg powi...

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne ścinki drzew rosnących w pasach dróg powiatowych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - ZESTAWIENIE DRZEW ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - UMOWA NA ŚCINKĘ DRZEW

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:39

3. Inne petycje

Inne petycje

1. Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa 2. Petycja w sprawie rozpowszechnienia informacji o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej pod nazwą "Stop 447"

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:28

4. 2018 - 2022

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:26

5. 2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU BRZEZIŃSKIEGO PRZEZNACZ...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU BRZEZIŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY PEŁNA TREŚĆ WYKAZU

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 15:32

6. V Kadencja

Zwołanie XIX, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - V Kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca I99S r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm. poz. 1571 i poz. 1815) zwołuję XIX, nadzwyczajną sesję V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 8:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Informacja o porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w spr...

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 18:01

7. Rejestr 2015-2020

Rejestr zgłoszeń budowlanych

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy (przebudowy) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowy wolno stojących stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2 i budowy (rozbudowy) sieci: elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Utworzony: 2016-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 17:59

8. Plan zamówień na rok 2020

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Plan zamówień publicznych na rok 2020 - załącznik do pobrania

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 11:19

9. Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępo...

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Przedstawiamy następującą informację dotyczącą przetwarzania...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 11:13

10. Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępo...

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Przedstawiamy następującą informację dotyczącą przetwarzania...

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 11:12

11. Uchwały Rady Powiatu V Kadencji

XVIII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XVIII/107/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r. Uchwała Nr XVIII/106/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019 - 2033 Uchwała Nr XVIII/105/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 rok. Uchwała Nr XVIII/104/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dni...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 11:47

12. Uchwały Rady Powiatu V Kadencji

XVII, nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 11 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XVII/100/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019 - 2033 Uchwała Nr XVII/99/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r. Uchwała Nr XVII/98/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LX/238/14 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu Uchwała Nr XVII/97/...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 11:35

13. 2018 - 2022

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 11:24

14. 2018 - 2022

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 11:22

15. 2018 - 2022

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 11:20

16. Rejestr 2015-2020

2015 - 2020

REJESTR PETYCJI - 2015 r. Nr Data złożenia Adresat petycji Przedmiot petycji Skan petycji Nazwa podmiotu składającego petycję Przekazane wg. właściwości Przewidywany termin załatwienia petycji Sposób załatwienia petycji 1 17.11.2015 Starosta Brzeziński Wszczęcie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów marek VW, Seat, Skoda, Porsche .pdf Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. --- 17.01.2016 Odpowiedź 2 28.11.2017 Starosta Brzeziński Petycja w...

Utworzony: 2015-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 11:10

17. Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego 2020

Nieodpłatna Pomoc Prawna , Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Nieodpłatna Mediacja na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2020 r. Od 1 stycznia 2020r na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną, w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediację. • Punkt w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego jest punktem mobilny...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 16:13

18. Rok 2019

Grudzień

UCHWAŁA NR 124/19 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzezinach UCHWAŁA NR 123/19 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru wykonawcy mającego pełnić funkcję agenta emisji obligacji oraz zlecenia zorganizowania i obsługi emisji niepublicznej ...

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 19:16

19. Rok 2019

Listopad

UCHWAŁA NR 120/19 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2019 r. UCHWAŁA NR 119/19 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2019 r. UCHWAŁA NR 117/19 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na XVI sesję Rady Powiatu UCHWAŁA NR 116/19 ZARZĄD...

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 19:08

20. Rok 2019

Październik

UCHWAŁA NR 110/19 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2019 r. UCHWAŁA NR 109/19 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla DPS w Dąbrowie" UCHWAŁA NR 108/19 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: powierzenia Dyrektorowi Do...

Utworzony: 2019-11-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 18:56