artykuł nr 1

Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg zajmuje się w imieniu Starosty wydział Organizacji i Kadr. Skargi i wnioski sąprzyjmowane, rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz rozdziału VIII regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego W Brzezinach, t.j. z 11 czerwca 2003 r.

Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w:

  • każdy wtorek od godz. 11:00 do 13:00 i od godz. 15:00 do 17:00

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.