artykuł nr 1

Zarząd Powiatu

ZARZĄD POWIATU W BRZEZINACH

Edmund Kotecki - Starosta Brzeziński
Roman Sasin - Wicestarosta Brzeziński

Mariusz Guzicki - Członek Zarządu
Irena Gralewska-Jagiełło - Członek Zarządu