artykuł nr 1

Składy Komisji

KOMISJE RADY POWIATU

 • Komisja Rewizyjna
 1. Renata Kobiera - przewodnicząca
 2. Jarosław Kobus - z-ca przewodniczącego
 3. Bogdan Supera
 4. Tomasz Miazek
 5. Ineza Syrek

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji
 1. Jarosław Kobus - przewodniczący
 2. Edmund Kotecki
 3. Mariusz Guzicki
 4. Tomasz Miazek

 • Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
 1. Irena Gralewska-Jagiełło - przewodnicząca
 2. Maria Krakowiak - z-ca przewodniczącej
 3. Roman Sasin
 4. Bartłomiej Lipski
 5. Ewa Natkańska

 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 1. Bogdan Supera - przewodniczący
 2. Eugeniusz Supera - z-ca przewodniczącego
 3. Roman Sasin
 4. Jacek Szeligowski
 5. Renata Kobiera