artykuł nr 1

Skład Rady Powiatu

Skład Rady Powiatu w Brzezinach

Przewodniczący Rady
Marian Krasiński


Wiceprzewodniczący Rady
Eugeniusz Supera

Bartłomiej Lipski

Radni:

 • Mariusz Guzicki

 • Roman Sasin

 • Renata Agnieszka Kobiera

 • Edmund Kotecki

 • Tomasz Miazek

 • Maria Krakowiak

 • Ewa Natkańska

 • Bogdan Supera

 • Jarosław Kobus

 • Irena Gralewska-Jagiełło

 • Jacek Szeligowski

 • Ineza Syrek