artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne ścinki drzew rosnących w pasach dróg powiatowych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne ścinki drzew rosnących w pasach dróg powiatowych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.OO-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VTI Infrastruktura dla usług społecznych Działania YII.4 Edukacja Poddziałania YII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.OO-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji"

Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji"

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na „wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzezińskiego celem spełniania przez budżet Powiatu Brzezińskiego na 2019 r. warunków określonych w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Zapytanie ofertowe na „wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzezińskiego celem spełniania przez budżet Powiatu Brzezińskiego na 2019 r. warunków określonych w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na "dostawę wraz z montażem aktywnych znaków drogowych"

artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji"

artykuł nr 7

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zapytania ofertowego (Fn.271.1.2019) dotyczącego zakupu "Oprogramowanie komputerowe wraz z niezbędnymi akcesoriami do ewidencji gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi"

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zapytania ofertowego (Fn.271.1.2019) dotyczącego zakupu "Oprogramowanie komputerowe wraz z niezbędnymi akcesoriami do ewidencji gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi"

Załączniki:
Informacja o rozstrzygnięciu. 239.639 KB
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji"

Zapytanie ofertowe na "na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji"

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe na "Oprogramowanie komputerowe wraz z niezbędnymi akcesoriami do ewidencji gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi"

Zapytanie ofertowe na "Oprogramowanie komputerowe wraz z niezbędnymi akcesoriami do ewidencji gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi"