artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu

Załączniki:
Beata Kaczmarska 3.730 MB
Krzysztof Kotynia 1.166 MB
Ryszard Śliwkiewicz 3.217 MB
Renata Kobiera 238.246 KB
Krzysztof Bogdański 143.565 KB
artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu

Załączniki:
Aleksandra Frydrych 2.556 MB
Tomasz Makowski 2.131 MB
artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty

Załączniki:
Aneta Zalewska 3.201 MB
Barbara Wosińska 3.758 MB
Joanna Bojko 1.986 MB
Katarzyna Kruz 3.081 MB
Rafał Pszczółkowski 1.839 MB
Sławomir Przybył 2.985 MB
Tomasz Guzek 3.224 MB
Wojciech Chruzimski 3.445 MB