artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu

Załączniki:
MARIAN KRASIŃSKI 1.457 MB
EDMUND KOTECKI 2.866 MB
ROMAN SASIN 2.616 MB
MARIUSZ GUZICKI 2.917 MB
IRENA GRALEWSKA - JAGIEŁŁO 731.803 KB
artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzezińskiego

Załączniki:
BOGDAN SUPERA 1.488 MB
BARTŁOMIEJ LIPSKI 2.555 MB
EDMUND KOTECKI 2.698 MB
EUGENIUSZ SUPERA 2.984 MB
EWA NATKAŃSKA 2.825 MB
INEZA SYREK 2.802 MB
IRENA GRALEWSKA JAGIEŁŁO 678.798 KB
JACEK SZELIGOWSKI 2.866 MB
JAROSŁAW KOBUS 2.796 MB
MARIA KRAKOWIAK 3.162 MB
MARIUSZ GUZICKI 2.719 MB
RENATA KOBIERA 2.725 MB
ROMAN SASIN 2.173 MB
TOMASZ MIAZEK 3.416 MB
artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu

Załączniki:
ALEKSANDRA FRYDRYCH 2.145 MB
EDYTA ŁĘCZYCKA 2.998 MB
artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Załączniki:
ALEKSANDRA GUMOLA 2.953 MB
ANNA SOKOŁOWSKA 1.090 MB
ANNA WIŚNIEWSKA 811.748 KB
EWA DOROŻYŃSKA 1.309 MB
MAGDALENA ADAMSKA 919.433 KB
MAŁGORZATA JEDYNAK 3.148 MB
MARIA PISARSKA 2.991 MB
MARIAN PRZYTULSKI 1.257 MB
artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty

Załączniki:
ANETA ZALEWSKA 2.611 MB
BARBARA WOSIŃSKA 2.799 MB
JOANNA BOJKO 1.051 MB
KATARZYNA KRUZ 2.516 MB
KRZYSZTOF CZUŁNO 802.600 KB
RAFAŁ PSZCZÓŁKOWSKI 1.262 MB
SŁAWOMIR PRZYBYŁ 2.717 MB
TOMASZ GUZEK 2.603 MB
TOMASZ MAKOWSKI 2.722 MB
WOJCIECH CHRUZIMSKI 2.699 MB