artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe radnych Powiatu Brzezińskiego

Załączniki:
BARTŁOMIEJ LIPSKI 1.448 MB
BOGDAN SUPERA 618.317 KB
EDMUND KOTECKI 2.238 MB
EUGENIUSZ SUPERA 1.080 MB
EWA NATKAŃSKA 705.938 KB
INEZA SYREK 1.740 MB
IRENA GRALEWSKA - JAGIEŁŁO 741.497 KB
JACEK SZELIGOWSKI 1.092 MB
JAROSŁAW KOBUS 1.883 MB
MARIA KRAKOWIAK 710.979 KB
MARIUSZ GUZICKI 2.254 MB
RENATA KOBIERA 1.878 MB
ROMAN SASIN 2.144 MB
TOMASZ MIAZEK 1.940 MB
artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty