artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu

Załączniki:
Irena Gralewska-Jagiełło 3.475 MB
Mariusz Guzicki 3.106 MB
Roman Sasin 2.923 MB
Edmund Kotecki 2.079 MB
Marian Krasiński 2.703 MB
artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radnych powiatu brzezińskiego

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty