artykuł nr 1

Dane Kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
starostwo@powiat-brzeziny.pl

ePUAP
Adres skrytki: /17c0pa6dnz/skrytka

Sekretariat
tel./fax: 46 874-11-11
starostwo@powiat-brzeziny.pl

Starosta
tel./fax: 46 874-11-11
starosta@powiat-brzeziny.pl

Wicestarosta
tel./fax: 46 874-11-11
wicestarosta@powiat-brzeziny.pl

Przewodniczący Rady Powiatu
tel. (46) 874-36-29 - (Biuro Rady)
tel./fax (46) 874-11-11 - (Sekretariat)

Sekretarz
tel.: 46 874-11-10
sekretarz@powiat-brzeziny.pl

Skarbnik
tel.: 46 874-36-46
finanse@powiat-brzeziny.pl

Wydział Organizacji i Kadr
tel.: 46 874-31-75
kadry@powiat-brzeziny.pl

Informatyk
tel.: 46 874-36-29
informatyk@powiat-brzeziny.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel.: 46 874-36-29
iodo@powiat-brzeziny.pl

Biuro Obsługi Rady
tel.: 46 874-36-29
a.klepczarek@powiat-brzeziny.pl

Wydział Komunikacji i Transportu
tel.:46 874-20-91, 874-31-64
fax.:46 874-11-11
komunikacja@powiat-brzeziny.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel.: 46 874-11-10

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
tel.: 46 874-31-51
lpibrzeziny@lodzkie.pl

Wydziały mające siedzibę w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14:

Wydział Finansowy
tel.: 46 874-11-13
finanse@powiat-brzeziny.pl

Stanowisko Kontroli Finansowej

tel.: 46 874-20-41
kontrola@powiat-brzeziny.pl

Wydziały z siedzibą w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11:

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel.: 46 874-28-26
fax.:46 880-80-53
b.wosinska@powiat-brzeziny.pl
budownictwo@powiat-brzeziny.pl

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji
tel.: 46 874-24-12
edukacja@powiat-brzeziny.pl
zdrowie@powiat-brzeziny.pl
promocja@powiat-brzeziny.pl

Wydziały z siedzibą w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9:

Wydział Rozwoju Powiatu,Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel.: 46 874-00-90
drogi@powiat-brzeziny.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel.: 46 874-36-48
z.osiowy@powiat-brzeziny.pl
pczkbrzeziny@vp.pl